Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Erityismenettelyt voivat helpottaa ja nopeuttaa tuomioistuimen päätöksen saamista

Kun oikeudenkäynti pannaan vireille, asiassa toimivaltaisen tuomioistuimen on noudatettava useita sääntöjä. Näiden sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla osapuolilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet esittää asiansa tuomioistuimelle täydellisenä ja että tuomioistuimen päätöksissä noudatetaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatetta. Useimmissa jäsenvaltioissa on kuitenkin otettu käyttöön yksinkertaistettuja ja nopeutettuja menettelyjä, joita noudattaen kyseisiä sääntöjä voidaan helpottaa kahdessa keskeisessä tapauksessa, ensinnäkin silloin kun vastaaja ei kiistä vaadetta (niin kutsutut maksusuoritusmääräykseen sovellettavat menettelyt) ja toiseksi silloin kun vaateen arvo alittaa tietyn rajan (niin kutsutut vähäisiä vaateita koskevat menettelyt).

Sääntöjen yksinkertaistaminen koskee menettelyn kaikkia vaiheita, kuten vaateen esittämistä koskevia sääntöjä tai mahdollista pakkoa käyttää asianajajaa. Lisäksi yksinkertaistetaan sääntöjä määräajoista, joiden mukaisesti osapuolten on esitettävä väitteensä, pakollisen kuulemisen tarpeesta tai todistelumenettelystä. Samoin yksinkertaistetaan sääntöjä, jotka koskevat mahdollista sovittelua, kysymystä siitä, kumman osapuolen on maksettava oikeudenkäyntikulut tuomion antamisen jälkeen, ja muutoksenhakumahdollisuutta.

Kaikissa jäsenvaltioissa pyritään nopeuttamaan riidattomien vaateiden perimismenettelyä. Eräissä jäsenvaltioissa riidattomat vaateet ratkaistaan antamalla yksipuolisia tuomioita. Useimmissa jäsenvaltioissa on kuitenkin otettu käyttöön maksusuoritusmääräykseen sovellettava menettely, joka on osoittautunut erityisen hyödylliseksi pyrittäessä varmistamaan riidattomien vaateiden nopea ja edullinen perintä. Tässä yksinomaan kirjallisessa menettelyssä maksusuoritusmääräys toimitetaan vastaajalle, jota kehotetaan noudattamaan määräystä tai riidattomaan vaade tietyn määräajan kuluessa. Jos vastaaja ei noudata kumpaakaan kehotusta, maksusuoritusmääräyksestä tulee täytäntöönpanokelpoinen. Vain, jos vastaaja kiistää vaateen, asia siirtyy tavanomaiseen oikeuskäsittelyyn. Tuomioistuimen tavanomaisesta työjärjestyksestä poiketen velvollisuus nostaa vastakanne kuuluu näin ollen maksusuoritusmääräyksen vastaanottajalle.

Joissakin jäsenvaltioissa on käytössä myös erityinen vähäisiä vaateita koskeva menettely, joka on monessa mielessä yksinkertaistettu verrattuna tavanomaiseen menettelyyn. Monissa tapauksissa vaateen esittämistä on helpotettu ja sitä varten on usein erityinen lomake. Todisteita koskevia sääntöjä on helpotettu ja joissakin tapauksissa on mahdollista käyttää yksinomaan kirjallista menettelyä. Myös muutoksenhakumahdollisuus on evätty tai sitä on rajoitettu.

Tietoja yksinkertaistetuista ja nopeutetuista menettelyistä eri jäsenvaltioissa saa napsauttamalla kyseisen maan lippua.

Lisätietoja Euroopan yhteisön lainsäädännöstä saa napsauttamalla kuvaketta "Yhteisön lainsäädäntö".

Lisätietoja yksinkertaistettuja ja nopeutettuja menettelyjä koskevasta kansainvälisestä lainsäädännöstä saa napsauttamalla kuvaketta "Kansainvälinen lainsäädäntö".


Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta