Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Frankrike

Senaste uppdatering: 19-10-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Frankrike

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Förekommer betalningsföreläggande? 1.
1.1. Vad omfattar förfarandet? 1.1.
a) Vilka slags anspråk kan prövas? a)
b) Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas? b)
c) Är förfarandet obligatoriskt? c)
d) Är förfarandet tillämpligt även om gäldenären bor i en annan medlemsstat eller i ett tredje land? d)
1.2. Behörig domstol 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan 1.3.
a) Är det obligatoriskt att använda ett standardformulär? (Och var kan detta formulär i så fall erhållas?) a)
b) Måste jag företrädas av en advokat? b)
c) Hur mycket i detalj måste grunderna för kravet anges? c)
d) Måste jag presentera skriftlig bevisning? (Och i så fall vilka handlingar kan uppvisas?) d)
1.4. Avvisning 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande 1.7.
1.8. Effekten av ett bestridande 1.8.
a) Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande? a)
b) Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga? b)
Tvister om mindre värden Tvister om mindre värden
1. Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden i Frankrike? 1.
1.1. Tröskelvärde 1.1.
1.2. Ansökan 1.2.
1.3. Standardformulär 1.3.
1.4. Rättshjälp 1.4.
1.5. Regler för bevisupptagning 1.5.
1.6. Skriftligt förfarande 1.6.
1.7. Domens utformning 1.7.
1.8. Rättegångskostnader 1.8.
1.9. Överklagande 1.9.

 

Ytterligare information

 • Justitieministeriets webbplats français
 • Webbplatsen Légifrance français

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Frankrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 19-10-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket