Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Francija

Zadnja sprememba: 18-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Francija

 

KAZALO

Nalog za plačilne postopke Nalog za plačilne postopke
1. Obstoj naloga za plačilne postopke 1.
1.1. Obseg postopka 1.1.
a) Katere vrste zahtevkov so upravičene? a)
b) Ali obstaja zgornja meja v zvezi z vrednostjo zahtevka? b)
c) Ali je uporaba tega postopka izbirna ali obvezna? c)
d) Ali je postopek na voljo, če tožena stranka živi v drugi državi članici? d)
1.2. Pristojno sodišče 1.2.
1.3. Formalne zahteve 1.3.
a) Ali je uporaba obrazca obvezna? (Če da, kje se ga lahko dobi?) a)
b) Ali me mora zastopati pravnik? b)
c) Kako podrobno moram opisati razlog za zahtevek? c)
d) Ali moram ob izdaji predložiti pisni dokaz o zadevnem zahtevku? Če da, katere listine so sprejemljive kot dokaz? d)
1.4. Zavrnitev zahtevka 1.4.
1.5. Pritožba 1.5.
1.6. Izjava o nasprotovanju 1.6.
1.7. Učinek izjave o nasprotovanju 1.7.
1.8. Učinek odsotnosti izjave o nasprotovanju 1.8.
a) Kaj je treba narediti za pridobitev izvršljive sodne odločbe? a)
b) Ali se je zoper to odločbo mogoče pritožiti? b)
Postopki v sporih majhne vrednosti Postopki v sporih majhne vrednosti
1. Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti 1.
1.1. Obseg postopka, mejna vrednost 1.1.
1.2. Uporaba postopka 1.2.
1.3. Obrazci 1.3.
1.4. Pomoč 1.4.
1.5. Pravila o pridobivanju dokazov 1.5.
1.6. Pisni postopek 1.6.
1.7. Vsebina sodbe 1.7.
1.8. Povračilo stroškov 1.8.
1.9. Možnost pritožbe 1.9.

 

Nadaljnje informacije

 • spletna stran Ministrstva za pravosodje français
 • spletna stran Légifrance français

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Francija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 18-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo