Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Francúzsko

Posledná úprava: 18-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Francúzsko

 

OBSAH

Konanie výslovného príkazu na úhradu dlhu Konanie výslovného príkazu na úhradu dlhu
1. Konania výslovného príkazu na úhradu dlhu 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
a) Na ktoré veci sa toto konanie vzťahuje? a)
b) Jestvuje maximálna výška hodnoty pohľadávky? b)
c) Je využitie tohto konania fakultatívne alebo povinné? c)
d) Jestvuje uplatniteľné konanie, ak odporca býva v inom členskom štáte? d)
1.2. Príslušný súd 1.2.
1.3. Formálne podmienky 1.3.
a) Je použitie formulára povinné? (Ak áno, kde možno získať takýto formulár?) a)
b) Musím využiť pomoc advokáta? b)
c) Musím podrobne opísať dokazovanie pohľadávky? c)
d) Musím poskytnúť písomný dôkaz o predmetnej pohľadávke? Ak áno, aké doklady by som mohol použiť? d)
1.4. Zamietnutie návrhu 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Vyhlásenie námietky 1.6.
1.7. Dôsledky vyhlásenia námietky 1.7.
1.8. Dôsledky nejestvovania námietky 1.8.
a) Čo treba robiť na získanie vykonateľného rozhodnutia? a)
b) Bude možné odvolať sa voči tomuto rozhodnutiu? b)
Konania týkajúce sa návrhov na nízke sumy Konania týkajúce sa návrhov na nízke sumy
1. Osobitné konanie pre návrhy na nízke sumy 1.
1.1. Rozsah konania, hranica 1.1.
1.2. Podnet na konanie 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidlá týkajúce sa predloženia dôkazov 1.5.
1.6. Písomné konanie 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Preplatenie nákladov 1.8.
1.9. Možnosť odvolať sa 1.9.

 

Bližšie informácie

 • Internetová stránka ministerstva spravodlivosti français
 • Internetová stránka Légifrance français

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 18-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo