Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Francija

Pēdējo reizi atjaunots: 18-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Francija

 

SATURS

Maksājuma rīkojuma procedūra Maksājuma rīkojuma procedūra
1. Maksājuma rīkojuma procedūras pastāvēšana 1.
1.1. Procedūras aptvērums 1.1.
a) Kādās lietās ir piemērojama šī procedūra? a)
b) Vai pastāv maksimālā summa kredītsaistību vērtībai? b)
c) Vai šīs procedūras izmantošana ir fakultatīva vai obligāta? c)
d) Vai pastāv procedūra, kas piemērojama, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī? d)
1.2. Kompetentā tiesa 1.2.
1.3. Formas nosacījumi 1.3.
a) Vai noteiktas veidlapas izmantošana ir obligāta? (Ja jā, kur šī veidlapas ir dabūjamas?) a)
b) Vai man jābūt ar advokātu? b)
c) Vai man detalizēti jāapraksta kredītsaistību pamatojums? c)
d) Vai man jāiesniedz rakstisks pierādījums par attiecīgajām kredītsaistībām? Ja jā, kādus dokumentus es varu izmantot? d)
1.4. Prasības noraidīšana 1.4.
1.5. Pārsūdzība 1.5.
1.6. Apstrīdēšanas paziņojums 1.6.
1.7. Sekas apstrīdēšanas paziņojumam 1.7.
1.8. Sekas tam, ka apstrīdēšana nenotiek 1.8.
a) Kas jādara, lai saņemtu izpildlēmumu? a)
b) Vai šo lēmumu var pārsūdzēt? b)
Procedūras, kas saistītas ar maznozīmīgām prasībām Procedūras, kas saistītas ar maznozīmīgām prasībām
1. Īpašas procedūras pastāvēšana maznozīmīgām prasībām 1.
1.1. Procedūras aptvērums, robežvērtība 1.1.
1.2. Procedūras iniciatīva 1.2.
1.3. Veidlapas 1.3.
1.4. Palīdzība 1.4.
1.5. Normas attiecībā uz pierādījumu iesniegšanu 1.5.
1.6. Rakstiskā procedūra 1.6.
1.7. Sprieduma saturs 1.7.
1.8. Izdevumu atmaksāšana 1.8.
1.9. Pārsūdzības iespējas 1.9.

 

Cita informācija

 • Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne français
 • Tīmekļa vietne Légifrance français

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Francija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 18-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste