Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Prancūzija

Naujausia redakcija: 18-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Prancūzija

 

TURINIO LENTELE

Procesas dėl teismo įsakymo mokėti Procesas dėl teismo įsakymo mokėti
1. Proceso dėl teismo įsakymo mokėti egzistavimas 1.
1.1. Proceso aprėptis 1.1.
a) Kokiose bylose taikomas šis procesas? a)
b) Ar yra nustatytas didžiausias ieškinio dydis? b)
c) Ar šis procesas privalomas, ar taikomas pasirinktinai? c)
d) Ar šis procesas taikomas, kai atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje? d)
1.2. Kompetentingas teismas 1.2.
1.3. Formos reikalavimai 1.3.
a) Ar būtina naudotis specialia forma? (Jei taip, kur ji gaunama?) a)
b) Ar man turi atstovauti advokatas? b)
c) Ar privalau pateikti išsamų įsiskolinimo pagrindimą? c)
d) Ar turiu pateikti rašytinį įsiskolinimo įrodymą? Jei taip, kokie dokumentai reikalingi? d)
1.4. Atsisakymas priimti pareiškimą 1.4.
1.5. Apeliacinis skundas 1.5.
1.6. Prieštaravimo pareiškimas 1.6.
1.7. Pasekmės pareiškus prieštaravimą 1.7.
1.8. Pasekmės prieštaravimo nepareiškus 1.8.
a) Kas darytina norint gauti vykdomąjį sprendimą? a)
b) Ar sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka? b)
Procesai, susiję su pareiškimais dėl nedidelių sumų Procesai, susiję su pareiškimais dėl nedidelių sumų
1. Specialus procesas pareiškimams dėl nedidelių sumų nagrinėti 1.
1.1. Proceso aprėptis, ribos 1.1.
1.2. Iniciatyva pradėti procesą 1.2.
1.3. Formos 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Įrodymų pateikimo tvarka 1.5.
1.6. Dokumentinis procesas 1.6.
1.7. Sprendimo turinys 1.7.
1.8. Išlaidų atlyginimas 1.8.
1.9. Galimybė skųsti apeliacine tvarka 1.9.

 

Papildoma informacija

 • Teisingumo ministerijos tinklalapis français
 • Tinklalapis Légifrance français

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Prancūzija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 18-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė