Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Ranska

Uusin päivitys: 19-10-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Ranska

 

SISÄLLYSLUETTELO

Riidattomien saatavien velkomusprosessi Riidattomien saatavien velkomusprosessi
1. Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala 1.1.
a) Mihin asioihin menettelyä voidaan soveltaa? a)
b) Onko vaatimuksen määrää rajoitettu? b)
c) Onko menettelyn käyttäminen vapaaehtoista vai pakollista? c)
d) Onko olemassa menettelyä siinä tapauksessa, että vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa? d)
1.2. Toimivaltainen tuomioistuin 1.2.
1.3. Muotovaatimukset 1.3.
a) Onko käytettävä vakiolomaketta? (Mistä lomake siinä tapauksessa on saatavissa?) a)
b) Onko käytettävä lakimiestä? b)
c) Kuinka yksityiskohtaisesti vaatimus on perusteltava? c)
d) Onko vaatimuksen perusteeksi esitettävä kirjallista näyttöä? Jos on, niin mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita? d)
1.4. Hakemuksen hylkääminen 1.4.
1.5. Muutoksenhaku 1.5.
1.6. Kantajan vaatimuksen vastustaminen 1.6.
1.7. Vastineen esittämisen seuraukset 1.7.
1.8. Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta 1.8.
a) Mitä tulee tehdä, jotta maksusuoritusmääräyksestä tulisi täytäntöönpanokelpoinen? a)
b) Voiko täytäntöönpanomääräyksestä vielä valittaa? b)
Vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely Vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely
1. Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo 1.
1.1. Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto 1.1.
1.2. Menettelyn aloittaminen 1.2.
1.3. Lomakkeet 1.3.
1.4. Oikeusapu 1.4.
1.5. Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt 1.5.
1.6. Kirjallinen menettely 1.6.
1.7. Tuomion sisältö 1.7.
1.8. Kulusäännökset 1.8.
1.9. Muutoksenhakumahdollisuus 1.9.

 

Lisätietoja

 • Ranskan oikeusministeriö français
 • Légifrance français

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Ranska - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-10-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta