Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Prantsusmaa

Viimati muudetud: 18-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Prantsusmaa

 

SISUKORD

Maksekorraldusmenetlus Maksekorraldusmenetlus
1. Maksekorraldusmenetluse olemus 1.
1.1. Menetluse ulatus 1.1.
a) Milliste kohtuasjade puhul on seda menetlust võimalik kasutada? a)
b) Kas nõude väärtusele on kehtestatud maksimaalne suurus? b)
c) Kas selle menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik? c)
d) Kas menetlust on võimalik kasutada, kui kostja elukoht on mõnes teises liikmesriigis? d)
1.2. Pädev kohus 1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
a) Kas täidetava vormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust seda vormi on võimalik saada?) a)
b) Kas ma pean laskma end esindada advokaadil? b)
c) Kas ma pean esitama oma nõude detailse põhjenduse? c)
d) Kas ma pean esitama oma nõude põhjenduseks kirjaliku tõendi? Kui see on vajalik, siis milliseid dokumente on selleks võimalik kasutada? d)
1.4. Avalduse tagasilükkamine 1.4.
1.5. Edasikaebamine 1.5.
1.6. Protestimine 1.6.
1.7. Protestimise tagajärjed 1.7.
1.8. Protestimise puudumisel ette võetavad toimingud 1.8.
a) Mida tuleb teha täitmisotsuse vastuvõtmiseks? a)
b) Kas seda otsust on võimalik edasi kaevata? b)
Väikeste nõuete menetlused Väikeste nõuete menetlused
1. Kas on olemas eraldi menetlus väiksemate summadega seotud hagiavalduste jaoks? 1.
1.1. Menetluse ulatus, piirsumma 1.1.
1.2. Menetluse algatamine 1.2.
1.3. Täidetavad dormid 1.3.
1.4. Riigipoolne toetus 1.4.
1.5. Tõendite esitamisega seotud eeskirjad 1.5.
1.6. Kirjalik menetlus 1.6.
1.7. Kohtuotsuse sisu 1.7.
1.8. Menetlusega seotud kulud 1.8.
1.9. Edasikaebamise võimalus 1.9.

 

Täiendav informatsioon

 • Justiitsministeeriumi kodulehekülg français
 • Légifrance français

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Prantsusmaa - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 18-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik