Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Frankrig

Seneste opdatering : 09-10-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Frankrig

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Betalingspåbud Betalingspåbud
1. Findes der en procedure for betalingspåbud? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde 1.1.
a) Hvilke typer krav er omfattet af proceduren? a)
b) Er der en øvre beløbsgrænse for kravet?  b)
c) Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure? c)
d) Kan proceduren anvendes, selv om sagsøgte har bopæl i en anden medlemsstat? d)
1.2. Kompetent domstol 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Skal der bruges en standardiseret formular? (og hvor kan den i givet fald fås?) a)
b) Skal jeg være repræsenteret af en advokat? b)
c) Hvor detaljeret skal jeg beskrive kravets grundlag? c)
d) Skal jeg forelægge skriftligt bevis for kravet? Hvis ja, hvilke dokumenter kan tjene som bevis? d)
1.4. Afvisning af begæringen 1.4.
1.5. Retsmidler 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Hvis der gøres indsigelse 1.7.
1.8. Hvis der ikke gøres indsigelse 1.8.
a) Hvad kræves der for at få en afgørelse, der kan fuldbyrdes? a)
b) Kan afgørelsen appelleres? b)
Procedure for krav af mindre værdi Procedure for krav af mindre værdi
1. Findes der en særlig procedure for krav af mindre værdi? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde, lofter 1.1.
1.2. Indledning af proceduren 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Retshjælp 1.4.
1.5. Regler vedrørende fremlæggelse af beviser 1.5.
1.6. Skriftlig procedure 1.6.
1.7. Dommens indhold 1.7.
1.8. Godtgørelse af omkostninger 1.8.
1.9. Appelmulighed 1.9.

 

Yderligere oplysninger

 • Det franske justitsministeriums websted (Ministère de la Justice) français
 • Site Légifrance français

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Frankrig - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 09-10-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige