Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Finland

Senaste uppdatering: 16-11-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Finland

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Hur man ansöker om betalningsföreläggande 1.
1.1. Förfarandets omfattning 1.1.
a) Vad kan man ansöka om i förfarandet (t.ex. bara penningfordringar,bara avtalsbaserade fordringar)? a)
b) Kan förfarandet bara användas för fordringar upp till ett visst belopp? b)
c) Är förfarandet frivilligt eller obligatoriskt? c)
d) Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land? d)
1.2. Behörig domstol 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Måste ett standardformulär användas (om ja, var får man formulären)? a)
b) Måste jag företrädas av en advokat? b)
c) Hur detaljerat måste jag beskriva grunden för min fordran? c)
d) Måste jag ha skriftliga bevis för fordran? Om så är fallet, vilka handlingar måste jag lämna in tillsammans med ansökan? d)
1.4. Avvisning av ansökan 1.4.
1.5. Kan man överklaga avvisningen? 1.5.
1.6. Bestridande av kärandens fordran 1.6.
1.7. Om betalningsföreläggandet bestrids händer följande: 1.7.
1.8. Om betalningsföreläggandet inte bestrids händer följande: 1.8.
a) Vad krävs för att betalningsföreläggandet ska verkställas? a)
b) Är domen slutlig eller kan svaranden fortfarande överklaga den? b)
Småmålsförfaranden Småmålsförfaranden
1. Särskilt förfarande vid fordringar av mindre värde 1.
1.1. Förfarandets omfattning och tröskelvärde 1.1.
1.2. Inledning av förfarandet 1.2.
1.3. Formulär 1.3.
1.4. Om man behöver hjälp 1.4.
1.5. Bevisupptagning 1.5.
1.6. Skriftligt förfarande 1.6.
1.7. Domens innehåll 1.7.
1.8. Ersättning för kostnader 1.8.
1.9. Kan man överklaga? 1.9.

 

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Finland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 16-11-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket