Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Fínsko

Posledná úprava: 06-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Fínsko

 

OBSAH

Konanie o vymáhanie nesporných pohľadávok Konanie o vymáhanie nesporných pohľadávok
1. Existencia konania o vymáhanie nesporných pohľadávok 1.
1.1. Oblasť použitia postupu 1.1.
a) Pri akých pohľadávkach sa postup použije (napríklad iba peňažné pohľadávky, iba pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy)? a)
b) Je v postupe stanovená presne vymedzená horná hranica nárokov, ktoré sa v tomto postupe prejednávajú? b)
c) Je použitie postupu dobrovoľné alebo povinné? c)
d) Použije sa tento postup, ak odporca býva v inom členskom štáte alebo v tretej krajine? d)
1.2. Príslušnosť súdu 1.2.
1.3. Požiadavky na formu 1.3.
a) Je povinné použiť štandardizovaný formulár (ak áno, kde možno formulár dostať)? a)
b) Je nutné využiť služby právnika? b)
c) Ako podrobne treba dôvod žiadosti popísať? c)
d) Treba predložiť písomné dôkazy o pohľadávke? Ak áno, aké listiny sú uznateľnými dôkazmi? d)
1.4. Odmietnutie žiadosti 1.4.
1.5. Právny prostriedok - sťažnosť 1.5.
1.6. Rozporovanie nároku žalobcu 1.6.
1.7. Vplyv rozporovania 1.7.
1.8. Následok toho, že žalovaný nerozporuje žalobu 1.8.
a) Čo treba urobiť, aby sa rozsudok stal vykonateľným? a)
b) Je tento rozsudok konečný alebo sa žalovaný voči nemu môže ďalej odvolať? b)
Postupy týkajúce sa malých nárokov Postupy týkajúce sa malých nárokov
1. Existencia postupov týkajúcich sa malých nárokov 1.
1.1. Oblasť použitia, presne určený strop nároku 1.1.
1.2. Začatie postupu 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Poradenstvo 1.4.
1.5. Pravidlá týkajúce sa prijímania dôkazov 1.5.
1.6. Písomné konanie 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Ustanovenia o nákladoch 1.8.
1.9. Možnosť použitia právneho prostriedku 1.9.

 

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo