Europese Commissie > EJN > Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures > Finland

Laatste aanpassing: 10-03-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Finland

 

INHOUDSOPGAVE

Bevel tot betaling Bevel tot betaling
1. Bestaat er een procedure van rechterlijk bevel tot betaling voor gevallen waarin het aannemelijk is dat de schuldenaar de vordering niet zal betwisten? 1.
1.1. Toepassingsgebied van de procedure 1.1.
a) Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure? a)
b) Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering? b)
c) Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht? c)
d) Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont? d)
1.2. Bevoegde gerecht 1.2.
1.3. Vormvoorwaarden 1.3.
a) Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? a)
b) Moet ik vertegenwoordigd worden door een advocaat? b)
c) Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn? c)
d) Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken? d)
1.4. Afwijzing van het verzoek 1.4.
1.5. Hoger beroep (rechtsmiddel) 1.5.
1.6. Aanvechten van de beslissing 1.6.
1.7. Gevolgen van de aanvechting van de schuldvordering 1.7.
1.8. Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht 1.8.
a) Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen? a)
b) Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid? b)
Procedure voor kleine vorderingen Procedure voor kleine vorderingen
1. Bestaat er een aparte procedure voor kleinere vorderingen? 1.
1.1. Reikwijdte van de procedure, grensbedrag 1.1.
1.2. Toepassen van de procedure 1.2.
1.3. Formulieren 1.3.
1.4. Rechtsbijstand 1.4.
1.5. Regels betreffende het bewijs 1.5.
1.6. Schriftelijke of mondelinge behandeling 1.6.
1.7. Inhoud van het vonnis 1.7.
1.8. Vergoeding van de (gerechts)kosten 1.8.
1.9. Mogelijkheid van hoger beroep 1.9.

 

« Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Algemene informatie | Finland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 10-03-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk