Kummissjoni Ewropea > NGE > Proċeduri simplifikati u maġġla > Finlandja

L-aħħar aġġornament: 06-11-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Proċeduri simplifikati u maġġla - Finlandja

 

LISTA TAL- KONTENUT

Proċeduri ta’ pagament Proċeduri ta’ pagament
1. Eżistenza ta' proċedura ta’ pagament 1.
1.1. Skop tal-proċedura 1.1.
a) Għal liema tipi ta' talbiet tapplika din il-proċedura (eż. talbiet ta’  flus biss, talbiet kuntrattwali biss )? a)
b) Ġie stabbilit  limitu massimu dwar il-valur tat-talbiet ? b)
c) L-użu tal-proċedura huwa wieħed volontarju jew obbligatorju? c)
d) Il-proċedura hija addattata għas-sitwazzjonijiet fejn il-konvenut igħix fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz? d)
1.2. Qorti tal-Ġustizzja kompetenti 1.2.
1.3. Ħtiġijiet formali 1.3.
a) L-użu ta' formola regolari huwa wieħed obbligatorju (jekk iva, minn fejn wieħed jista' jikseb dawn il-formoli)? a)
b) Għandi nkun rappreżentat minn avukat? b)
c) Kemm għandi nidħol fid-dettall meta nkun qed nagħti r-raġunijiet għat-talba? c)
d) Irrid nippreżenta evidenza bil-miktub dwar it-talba in kwistjoni? Jekk iva, liema dokumenti huma evidenza aċċettabbli? d)
1.4. Rifjut ta' applikazzjoni 1.4.
1.5. Appell 1.5.
1.6. Oppożizzjoni għat-talba tal-kwerelant 1.6.
1.7. Effett tal-kontroparti 1.7.
1.8. Konsegwenza meta l-konvenut ma jopponix il-kwerela 1.8.
a) X'jeħtieġ li jsir sabiex is-sentenza tkun tista' tiġi nfurzata? a)
b) Din is-sentenza hija waħda finali jew il-konvenut jista' jappella għaliha? b)
Proċeduri applikati għal talbiet minuri Proċeduri applikati għal talbiet minuri
1. Eżistenza ta' proċeduri applikati għal talbiet minuri 1.
1.1. Skop, il-limitu massimu kwantitattiv għat-talbiet 1.1.
1.2. Tnedija tal-proċedura 1.2.
1.3. Formoli 1.3.
1.4. Parir 1.4.
1.5. Regoli applikati għall-ilqugħ ta' evidenza 1.5.
1.6. Proċedura bil-miktub 1.6.
1.7. Kontenut tas-sentenza 1.7.
1.8. Dispożizzjonijiet dwar l-ispejjeż 1.8.
1.9. Il-possibbiltà ta' appell 1.9.

 

« Proċeduri simplifikati u maġġla - Informazzjoni Ġenerali | Finlandja - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 06-11-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit