Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Somija

Pēdējo reizi atjaunots: 06-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Somija

 

SATURS

Bezstrīdus parāda piedziņas tiesas procesi Bezstrīdus parāda piedziņas tiesas procesi
1. Bezstrīdus parāda piedziņas tiesas procesa būtība 1.
1.1. Tiesas procesa piemērošana 1.1.
a) Kādām parāda piedziņām tiesas procesu piemēro (piemēram, tikai naudas piedziņas prasībām, tikai prasībām, kas izriet no līguma) ? a)
b) Vai tiesas procesā ir nolemta tajā izmeklējamo prasību kvantitatīva galējā robeža? b)
c) Vai tiesas procesa ierosināšana ir obligāta vai brīvprātīga? c)
d) Vai tiesas procesu piemēro, ja atbildētājs dzīvo citās dalībvalstī vai kādā no  trešajām valstīm? d)
1.2. Tiesas piekritība 1.2.
1.3. Formas prasības 1.3.
a) Vai oficiāla veidlapa ir obligāti nepieciešama (Ja ir, kur tādu var saņemt)? a)
b) Vai ir jāizmanto jurista pakalpojumi? b)
c) Cik sīki ir jāapraksta prasības pamatojums? c)
d) Vai ir jāiesniedz rakstiski pierādījumi par parādu? Ja ir, tad kādi dokumenti ir pieņemami kā pierādījums? d)
1.4. Pieteikuma noraidījums 1.4.
1.5. Apelācija 1.5.
1.6. Prasītāja pieprasījuma apstrīdēšana 1.6.
1.7. Apstrīdēšanas ietekme 1.7.
1.8. Sekas tam, ka atbildētājs neapstrīd apsūdzību 1.8.
a) Kas ir jādara, ja spriedums stājies spēkā? a)
b) Vai šis spriedums ir galīgs, vai atbildētājs var to pārsūdzēt? b)
Nelielu prasību tiesas procesi Nelielu prasību tiesas procesi
1. Nelielu  prasību  tiesas procesu būtība 1.
1.1. Piemērošanas jomas, prasību kvantitatīvie griesti 1.1.
1.2. Tiesas procesa sākšana 1.2.
1.3. Veidlapas 1.3.
1.4. Informācija 1.4.
1.5. Pierādījumu pieņemšanas noteikumi 1.5.
1.6. Rakstisks tiesas process 1.6.
1.7. Sprieduma saturs 1.7.
1.8. Izdevumu noteikumi 1.8.
1.9. Apelācijas iespējas 1.9.

 

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Somija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 06-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste