Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Suomija

Naujausia redakcija: 06-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Suomija

 

Teisminis procesas dėl neginčijamų negrąžintų skolininkų įsiskolinimų

1. Teisminio proceso dėl neginčijamų negrąžintų skolininkų įsiskolinimų egzistavimas

Suomijoje taikoma procedūra, skirta daugiausia pareikalauti sumokėti neginčijamas negrąžintas skolas. Tokiais atvejais atsakovas gali būti įpareigojamas sumokėti negrąžintą įsiskolinimą ieškovui vadinamuoju teismo sprendimo už akių būdu.

1.1. Procedūros taikymo sritis

a) Kokioms negrąžintų skolų rūšims (pvz., tik piniginiams įsiskolinimams, tik susitarimais paremtiems įsiskolinimams) tinka ši procedūra?

Procedūra tinka visoms piniginių įsiskolinimų rūšims, dėl kurių šalys gali priimti sprendimą abipusiu susitarimu.

b) Ar šiai procedūrai buvo nustatyta viršutinė įsiskolinimų sumos riba nagrinėjamų ieškinių atžvilgiu?

Ne. Taikant šią procedūrą galima nagrinėti bet kokio dydžio negrąžintus įsiskolinimus.

c) Procedūros taikymas yra savanoriškas ar privalomas?

Procedūra yra savanoriško pobūdžio.

d) Ar ši procedūra tinka situacijoms, kai atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Jei norima taikyti šią procedūrą, atsakovas neprivalo gyventi Suomijoje, tačiau šio reikalo sprendimas turi priklausyti Suomijos teismo jurisdikcijai. Pavyzdžiui, Bryssel I potvarkiu nurodoma, kad proceso vieta nustatoma vadovaujantis pagrindine norma, kad ieškinys turi būti nagrinėjamas atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos teisme.

back

viršųviršų

1.2. Kompetentingas teismas

Šie klausimai priklauso bendrajam pirmosios instancijos teismui. Šis teismas vadinamas apylinkės teismu. Vadovaujantis pagrindine norma, jurisdikcija priklauso atsakovo gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

Šioje procedūroje taikomos normos susijusios su įprastine teismų jurisdikcija (žr. „Tuomioistuimen toimivalta - Suomi“).

1.3. Oficialūs reikalavimai

a) Ar privaloma naudoti įprastinę formą (jei taip, kur galima gauti tokias formas)?

Ieškinio pareiškimą reikia pateikti raštu, jame turi būti nurodyta tam tikra informacija: reikalavimas, jo pagrindimas (trumpai), galimų teisinių išlaidų poreikis ir ieškovo bei atsakovo duomenys ryšiams palaikyti. Ieškinio pareiškimą būtina pasirašyti.

Nėra nacionaliniu lygiu parengtų formų. Kai kurie apylinkių teismai turi parengę formas, tačiau jų naudoti neprivaloma.

b) Ar būtina naudotis advokato paslaugomis?

Nei ieškovui, nei atsakovui nėra reikalo naudotis advokato paslaugomis, tačiau visuomet leidžiama jomis naudotis.

c) Kaip išsamiai būtina išdėstyti ieškinio pagrindą?

Ieškinio pagrindimą būtina išdėstyti atskiru punktu, kad būtų galima atskirti pagrindimą nuo kitų negrąžintų įsiskolinimų.

d) Ar reikia pateikti raštiškus įrodymus dėl skolininkų negrąžintų įsiskolinimų? Jei taip, kokie dokumentai yra priimtini įrodymai?

Reikalavimo sumokėti neginčijamus negrąžintus įsiskolinimus procese nėra reikalo pateikti jokių įrodymų. Ieškovas turi pateikti pakankamai įrodymų apie negrąžintus įsiskolinimus tik tuo atveju, kai atsakovas tuos įsiskolinimus neigia.

back

viršųviršų

1.4. Pareiškimo atmetimas

Priimti teismo sprendimą už akių praktikoje trukdo tai, kad atsakovas pateisinamai prieštarauja ieškinio pareiškime pateiktam reikalavimui, ir tuomet ieškinys jau nebėra neginčijamas. Kiti galimi atvejai – kai ieškinio pareiškimas nepatenkinamas daugiausia tuo pagrindu, kad atitinkamo apylinkės teismo jurisdikcija yra nepakankama arba kad ieškovas neištaisė ieškinio pareiškimo trūkumų, nors jam buvo siūloma tai padaryti. Iš principo taip pat galimas atvejis, kai byla nedelsiant nutraukiama teismo sprendimu, jei ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, t. y. jam visiškai trūksta teisinio pagrindo. Kitaip teismas ieškinio teisėtumo nenagrinėja.

1.5. Apskundimas apeliacine tvarka

Ieškovas neturi galimybių apskųsti atsakovą apeliacine tvarka, jei šis nelaiko, kad negrąžintas įsiskolinimas yra neginčijamas ir todėl prieštarauja ieškiniui. Tokiu atveju byla yra nagrinėjama apylinkės teisme kaip paprasta civilinė byla. Tačiau ieškovas gali apskųsti bylos nutraukimą arba kitokį jos atmetimą apeliacine tvarka.

1.6. Prieštaravimas ieškovo pateiktam ieškiniui

Šis klausimas buvo suformuluotas tokiai sistemai, kurioje pirmiausia priimamas „teismo sprendimas už akių/nutartis sumokėti“, ir tik tada atsakovui suteikiama galimybė pareikšti prieštaravimą. Suomijoje ieškovo reikalavimas pirmiausia pateikiamas atsakovui, o tada (jei atsakovas reikalavimams neprieštarauja) paskelbiamas teismo sprendimas už akių.

Apylinkės teismas pareikalauja, kad atsakovas raštu atsakytų į ieškinio pareiškimą per nustatytą laiką. Terminą nustato apylinkės teismas, paprastai jis būna 2–3 savaitės. Atsakyme turi būti nurodyta, ar atsakovas prieštarauja reikalavimams, ir tokio prieštaravimo pagrindas. Be to, atsakyme gali būti pateikiami galimi įrodymai ir išlaidų poreikis. Atsakovas savo atsakyme taip pat privalo nurodyti savo duomenis ryšiams palaikyti ir jį pasirašyti.

1.7. Prieštaravimo rezultatai

Jei atsakovas pareiškia prieštaravimą ieškovui per nustatytą laiką, reikalavimas nebėra neginčijamas, taip pat teismas negali priimti sprendimo už akių. Byla automatiškai perduodama nagrinėti įprastine civilinio proceso tvarka.

1.8. Atsakovo neprieštaravimo ieškinio pareiškimui pasekmės

a) Ką reikia padaryti, kad teismo sprendimas būtų įgyvendinamas?

Jei atsakovas per nustatytą laiką ieškinio neužginčija, byloje bus priimamas teismo sprendimas už akių pagal ieškovo reikalavimą. Jis nedelsiant įgyvendinamas kaip neapskundžiamas verdiktas.

b) Ar šis teismo sprendimas yra galutinis, ar atsakovas vis dar gali jį apskųsti apeliacine tvarka?

Atsakovas negali apskųsti už akių priimto teismo sprendimo apeliacine tvarka apeliaciniam teismui, tačiau gali apskųsti tokį teismo sprendimą apeliacine tvarka apylinkės teismui. Už akių priimto teismo sprendimo apskundimas apeliacine tvarka reiškia, kad byla iš naujo pateikiama teismui, perduodant už akių priimtą teismo sprendimą pakartotinai svarstyti. Jei už akių priimtas teismo sprendimas neapskundžiamas apeliacine tvarka, jis yra galutinis.

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė