Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Suomija

Naujausia redakcija: 06-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Suomija

 

TURINIO LENTELE

Teisminis procesas dėl neginčijamų negrąžintų skolininkų įsiskolinimų Teisminis procesas dėl neginčijamų negrąžintų skolininkų įsiskolinimų
1. Teisminio proceso dėl neginčijamų negrąžintų skolininkų įsiskolinimų egzistavimas 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis 1.1.
a) Kokioms negrąžintų skolų rūšims (pvz., tik piniginiams įsiskolinimams, tik susitarimais paremtiems įsiskolinimams) tinka ši procedūra? a)
b) Ar šiai procedūrai buvo nustatyta viršutinė įsiskolinimų sumos riba nagrinėjamų ieškinių atžvilgiu? b)
c) Procedūros taikymas yra savanoriškas ar privalomas? c)
d) Ar ši procedūra tinka situacijoms, kai atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje? d)
1.2. Kompetentingas teismas 1.2.
1.3. Oficialūs reikalavimai 1.3.
a) Ar privaloma naudoti įprastinę formą (jei taip, kur galima gauti tokias formas)? a)
b) Ar būtina naudotis advokato paslaugomis? b)
c) Kaip išsamiai būtina išdėstyti ieškinio pagrindą? c)
d) Ar reikia pateikti raštiškus įrodymus dėl skolininkų negrąžintų įsiskolinimų? Jei taip, kokie dokumentai yra priimtini įrodymai? d)
1.4. Pareiškimo atmetimas 1.4.
1.5. Apskundimas apeliacine tvarka 1.5.
1.6. Prieštaravimas ieškovo pateiktam ieškiniui 1.6.
1.7. Prieštaravimo rezultatai 1.7.
1.8. Atsakovo neprieštaravimo ieškinio pareiškimui pasekmės 1.8.
a) Ką reikia padaryti, kad teismo sprendimas būtų įgyvendinamas? a)
b) Ar šis teismo sprendimas yra galutinis, ar atsakovas vis dar gali jį apskųsti apeliacine tvarka? b)
Smulkiems ieškiniams taikomos procedūros Smulkiems ieškiniams taikomos procedūros
1. Smulkiems ieškiniams taikomų procedūrų egzistavimas 1.
1.1. Taikymo sritis, ieškinių įsiskolinimų sumos viršutinė riba 1.1.
1.2. Proceso pradėjimas 1.2.
1.3. Formos 1.3.
1.4. Konsultavimas 1.4.
1.5. Įrodymų gavimo taisyklės 1.5.
1.6. Raštiška procedūra 1.6.
1.7. Verdikto turinys 1.7.
1.8. Su išlaidomis susijusios teisės normos 1.8.
1.9. Galimybė apskųsti apeliacine tvarka 1.9.

 

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė