Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Soome

Viimati muudetud: 03-08-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Soome

 

SISUKORD

Vaieldamatute maksunõuete protsess Vaieldamatute maksunõuete protsess
1. Vaieldamatute maksunõuete protsessi olemasolu 1.
1.1. Menetluse kohaldamine 1.1.
a) Millistele maksenõuetele menetlus kohandub (näiteks ainult rahalised nõuded, ainult lepinguga seotud nõuded)? a)
b) Kas menetluses on määratud kõnealuste nõuete maksimaalne ülemine piir? b)
c) Kas menetlus on vabatahtlik või sunniviisiline? c)
d) Kas juhtumit saab menetleda juhul kui kostja on teises liikmesriigis või mõnes kolmandas riigis? d)
1.2. Pädev kohtuorgan 1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
a) Kas standardblankettide kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust blankette saab?) a)
b) Kas peaksin palkama advokaadi? b)
c) Kui detailselt peaksin kirjeldama nõude alust? c)
d) Kas peaksin esitama kirjalikke tõendusmaterjale? Millised dokumendid sellisel juhul tõenditeks sobivad? d)
1.4. Nõude tühistamine 1.4.
1.5. Muutmisettepanek 1.5.
1.6. Hageja nõuete vaidlustamine 1.6.
1.7. Vaidlustamise mõju 1.7.
1.8. Kui kostaja nõuet ei vaidlusta 1.8.
a) mida tuleb teha, et kohtuotsus oleks rakendamiskõlblik? a)
b) Kas antud kohtuotsus on lõplik või võib kostja otsuse edasi kaevata? b)
Väikseid rahalisi nõudeid puudutavad menetlused Väikseid rahalisi nõudeid puudutavad menetlused
1. Väikeseid rahalisi nõudeid puudutavate menetluste olemasolu 1.
1.1. Kohaldamine. Nõude ülemmäär 1.1.
1.2. Menetluse alustamine 1.2.
1.3. Blanketid 1.3.
1.4. Nõuandlus 1.4.
1.5. Tõendite vastuvõtmist puudutavad reeglid 1.5.
1.6. Kirjalik menetlus 1.6.
1.7. Kohtuotsuse sisu 1.7.
1.8. Kulude sätted 1.8.
1.9. Parandusettepanekute tegemise võimalus 1.9.

 

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Soome - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 03-08-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik