Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Finland

Seneste opdatering : 12-11-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Finland

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Procedure for betalingspåbud Procedure for betalingspåbud
1. Findes der en procedure for betalingspåbud? 1.
1.1. Procedurens omfang 1.1.
a) Hvilke typer fordringer omfattes af proceduren (f.eks. kun pengekrav eller krav i henhold til kontrakt)? a)
b) Er der en øvre beløbsgrænse for kravet? b)
c) Er anvendelse af proceduren frivillig eller obligatorisk? c)
d) Kan proceduren anvendes, selv om sagsøgte har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland? d)
1.2. Kompetent domstol 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Skal der bruges en standardiseret formular (og hvor kan den i givet fald fås)? a)
b) Skal jeg være repræsenteret af en advokat? b)
c) Hvor detaljeret skal jeg beskrive grunden til kravet? c)
d) Skal jeg forelægge skriftligt bevis for kravet? Hvis ja, hvilke dokumenter kan tjene som bevis? d)
1.4. Afvisning af begæringen 1.4.
1.5. Klageadgang 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Hvis der gøres indsigelse 1.7.
1.8. Hvis der ikke gøres indsigelse 1.8.
a) Hvad skal der gøres for at opnå en afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes? a)
b) Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen? b)
Procedurer for krav af mindre værdi Procedurer for krav af mindre værdi
1. Findes der en særlig procedure for mindre krav? 1.
1.1. Omfang, værdigrænse 1.1.
1.2. Iværksættelse af proceduren 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Rådgivning 1.4.
1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Skriftlig procedure 1.6.
1.7. Udformning af dommen 1.7.
1.8. Sagsomkostninger 1.8.
1.9. Appelmulighed 1.9.

 

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Finland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 12-11-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige