Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Finsko

Poslední aktualizace: 13-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Finsko

 

OBSAH

Řízení o vymáhání nesporných pohledávek Řízení o vymáhání nesporných pohledávek
1. Existence procesu vymáhání nesporných pohledávek 1.
1.1. Oblast použití postupu 1.1.
a) Při jakých pohledávkách se postup použije (například jen při peněžních pohledávkách, jen při pohledávkách vyplývajících ze smlouvy)? a)
b) Je v postupu stanovena přesně vymezená horní hranice nároků, které se v tomto postupu projednávají? b)
c) Je použití postupu dobrovolné, nebo povinné? c)
d) Použije se tento postup, jestliže odpůrce bydlí v jiném členském státě nebo ve třetí zemi? d)
1.2. Příslušnost soudu 1.2.
1.3. Požadavky na formu 1.3.
a) Je povinné použít standardizovaný formulář (pokud ano, kde je možné formulář obdržet)? a)
b) Je nutné využít služeb právníka? b)
c) Jak podrobně je třeba popsat důvod žádosti? c)
d) Je třeba předložit písemné důkazy o pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou uznatelnými důkazy? d)
1.4. Odmítnutí žádosti 1.4.
1.5. Právní prostředek – stížnost 1.5.
1.6. Rozporování nároku žalobce 1.6.
1.7. Vliv rozporování 1.7.
1.8. Následek skutečnosti, že žalovaný žalobu nerozporuje 1.8.
a) Co je třeba udělat, aby se rozsudek stal vykonatelným? a)
b) Je tento rozsudek konečný, nebo se proti němu žalovaný může dále odvolat? b)
Postupy týkající se drobných nároků Postupy týkající se drobných nároků
1. Existence postupů týkajících se drobných nároků 1.
1.1. Oblast použití, přesně vymezený strop nároku 1.1.
1.2. Zahájení postupu 1.2.
1.3. Formuláře 1.3.
1.4. Poradenství 1.4.
1.5. Pravidla týkající se přijímání důkazů 1.5.
1.6. Písemné řízení 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Ustanovení o nákladech 1.8.
1.9. Možnost použití právního prostředku 1.9.

 

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 13-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království