Európai Bizottság > EIH > Egyszerűsített és gyorsított eljárások > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 08-02-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Egyszerűsített és gyorsított eljárások - Közösségi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A frissitett változat megtekinthetö български - čeština - dansk - Deutsch - eesti keel - ελληνικά - English - español - français - italiano - latviešu valoda - lietuvių kalba - Malti - Nederlands - polski - português - română - slovenčina - slovenščina - suomi - svenska

Új egyszerűsített és gyorsított eljárások az Európai Unióban

Ha Ön bírósági eljárást kezdeményez, az Ön ügyében döntő bíróság egy sor szabályt alkalmaz. A legtöbb tagállam ugyanakkor egyszerűsített és gyorsított eljárásokat vezetett be, amelyekben ezek a szabályok könnyítettek, különösen azokban az esetekben, ahol a követelés értéke nem ér el egy bizonyos határt („kis értékű követelések esetén alkalmazandó eljárások”), illetve ahol a követelést az adós nem vitatja („fizetési meghagyásos eljárások”). Ezek az eljárások ugyanakkor tagállamonként jelentősen eltérnek egymástól. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés elősegítésének és megkönnyítésének érdekében az EU azt a célt tűzte ki maga elé, hogy lefekteti a jogviták egyszerűsített és gyorsított rendezésének közös szabályait.

Jelenleg egyre több olyan, határokon átnyúló jogvita van, amelyben az Európai Unió több tagállama is érintett. A lehetséges ügyek skálája nagyon széles. Magánszemélyeket baleset érhet külföldi szabadságuk során, vagy vásárolhatnak olyan árukat külföldön, amelyekről később kiderül, hogy hibásak. Kisvállalkozók is nehézségekbe ütközhetnek, ha egy másik tagállamban szeretnék követelésüket érvényesíteni, például, ha egy szállodatulajdonos a ki nem fizetett számlát szeretné jogos követelésként behajtani.

A bírósági határozat gyors és nem költséges meghozatala előtt álló akadályok erőteljesebben jelentkeznek ilyen határon átnyúló összefüggésben. Sok esetben például két ügyvéd felfogadására van szükség, többletként jelentkeznek a fordítások és tolmácsolások költségei és egyéb tényezők, mint például a felek, tanúk, ügyvédek stb. utazási költségei. Jelenleg egy másik tagországban lévő alperes elleni bírósági határozat megszerzésének költsége gyakran aránytalanul magas, ha alacsony a jogvitában szereplő pénzösszeg.

Hasonlóképpen, ha a másik fél egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel, akkor az Ön által várható késedelem és kiadások képezik a legnagyobb akadályát az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzájutásnak azokban az esetekben, amikor a szóban forgó követelés jogosságát egyáltalán nem vitatja az alperes. Ez a helyzet kedvez a határon átnyúló ügyekben a rossz adósoknak, és elriaszthatja a gazdasági szereplőket a saját tagállamukon túlnyúló tevékenységtől.

Lap tetejeLap teteje

Közösségi jogszabályok

Az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy a tagállamok jogi és igazságügyi rendszereinek összeférhetetlensége vagy összetettsége a magánszemélyeket és cégeket ne akadályozza, vagy ne riassza el jogaik gyakorlásától egy valódi európai igazságügyi térségben.

Jelenleg a közösségi jogszabályok az egyszerűsített és gyorsított eljárások tekintetében a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2000/35/EK irányelv 5. cikkére korlátozódnak, amely előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a nem vitatott követelések érvényesítésére irányuló eljárás lehetőségét úgy, hogy a végrehajtható jogcím átlagosan 90 naptári napon belül megszerezhető legyen. Az irányelv alapján a tagállamoknak ugyanakkor nem kell bevezetni egy különleges eljárást, vagy valahogyan módosítani meglévő eljárásaikat. Tehát továbbra is figyelemmel kell kísérni, hogy az 5. cikk átültetése jelentős változásokat hoz-e a tagállamok eljárási rendszereiben.

A tamperei Európai Tanács dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska 1999. októberében az igazságszolgáltatáshoz való hozzájutás Európán belüli előmozdítására hívott fel. Megállapításra került, hogy egy valódi európai igazságszolgáltatási térségben a tagállamokban lévő jogi és igazságügyi rendszerek összeférhetetlensége vagy összetettsége a magánszemélyeket és vállalkozásokat nem akadályozhatja, vagy nem riaszthatja el jogaik gyakorlásától. Az Európai Tanács felhívta a Közösség intézményeit, hogy kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések, valamint nem vitatott követelések esetében dolgozzanak ki különleges közös eljárási szabályokat a határon átnyúló jogviták egyszerűsített és gyorsított rendezésére.

Lap tetejeLap teteje

A Tanács által 2000. november 30-án elfogadott, a polgári és kereskedelmi ügyekben a határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásáról szóló intézkedési program ezzel összefüggésben az intézkedések elfogadására három szakaszt határoz meg. Az első szakaszban a nem vitatott követelésekre egy európai végrehajtható okiratot kell bevezetni, és a kis értékű követelésekkel kapcsolatos, határon átnyúló jogviták rendezését le kell egyszerűsíteni, és fel kell gyorsítani.

A tamperei következtetések és a kölcsönös elismerési program alapján az Európai Bizottság 2002 októberében elfogadta az európai fizetési meghagyásos eljárásról, valamint a kis értékű követelések elbírálására irányuló eljárások egyszerűsítését és gyorsítását célzó intézkedésekről szóló zöld könyvet. A zöld könyv több kérdést vet fel annak érdekében, hogy megvizsgálja az e két területen lehetséges közösségi jogi eszközök tartalmát.

Ami a „fizetési meghagyásos eljárást” illeti, a zöld könyv megvizsgálja a tagállamok többségében jelenleg létező eljárások közötti strukturális különbségeket, és ebből az összehasonlító elemzésből egy lehetséges európai eljárásra vonatkozó kérdéseket vezet le. A legfontosabb kérdések az ilyen eljárás alkalmazási körét, formanyomtatványok használatát, a követelés iratokkal történő bizonyításának szükségességét, a követelés bíróság által vizsgálatának terjedelmét, a fizetési meghagyás kézbesítését és az ez elleni jogorvoslat lehetőségét érintik. A zöld könyvre adott válaszok elemzése alapján a Bizottság 2004. március 19-én elfogadott egy, az európai fizetési meghagyásos eljárás bevezetéséről szóló rendeletjavaslatot. A javasolt új, egységes európai eljárás, mely határon átnyúló és egyetlen tagállamot érintő jogvitákban is alkalmazható, a felek nyilatkozataihoz és a bíróság határozataihoz szükséges felhasználóbarát formanyomtatványok használatán alapszik. A felhasználónak világosan meg kell fogalmaznia a kérdéses követelést, és röviden le kell írnia az alapjául szolgáló indokokat. Ha a vonatkozó követelmények teljesülnek, az illetékes bíróság egy fizetési meghagyást bocsát ki anélkül, hogy a követelést érdemben meg kellene vizsgálnia. Ha az adós az értesítés kézhezvételétől számított három héten belül nem nyújt be ellenkérelmet, a bíróság végrehajtható fizetési meghagyást bocsát ki.

Lap tetejeLap teteje

A „kis értékű követelések” tekintetében a zöld könyv elemzi a tagállamokban jelenleg létező eljárások legfontosabb elemeit, és a kis értékű követelések esetén alkalmazható lehetséges jogi eszközre vonatkozóan számos kérdést vet fel. Ezek a kérdések többek között a kis értékű követelések küszöbértékére PDF File (PDF File 203 KB), a formanyomtatványok lehetséges közös minimumszabályaira, a peres felek eljárási kérdésekben történő felvilágosítására, a bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok enyhítésére, a tisztán írásbeli eljárás lehetőségére (szóbeli meghallgatás helyett), a határozat tartalmára vonatkozó szabályok egyszerűsítésére, a költségek megtérítésének kérdésére és a jogorvoslat lehetőségének esetleges kizárására vagy korlátozására vonatkoznak.

Hivatkozott dokumentumok

 • A tamperei Európai Tanács - Elnökségi következtetések dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska
 • a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
 • a polgári és kereskedelmi ügyekben a határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásáról szóló intézkedési program
 • az európai fizetési meghagyásos eljárásról, valamint a kis értékű követelések elbírálására irányuló eljárások egyszerűsítését és gyorsítását célzó intézkedésekről szóló zöld könyv
 • az európai fizetési meghagyásos eljárás bevezetéséről szóló rendeletjavaslat

« Egyszerűsített és gyorsított eljárások - Általános információk | Közösségi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 08-02-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság