Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Tjeckien

Senaste uppdatering: 27-10-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Tjeckien

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Betalningsföreläggande 1.
1.1. Vad kan man ansöka om i förfarandet? 1.1.
1.2. Behörig myndighet 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan 1.3.
1.4. Avvisning 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande? 1.7.
1.8. Effekten av att svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen? 1.8.
Förfarande för tvister om mindre värden Förfarande för tvister om mindre värden
1. Finns det ett särskilt förfarande för mål om mindre värden i Tjeckien? 1.
1.1. Tröskelvärden 1.1.
1.2. Ansökan 1.2.
1.3. Standardformulär 1.3.
1.4. Hjälp 1.4.
1.5. Regler för bevisupptagning 1.5.
1.6. Skriftligt och muntligt förfarande 1.6.
1.7. Domens utformning 1.7.
1.8. Rättegångskostnader 1.8.
1.9. Överklagande 1.9.

 

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Tjeckien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 27-10-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket