Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Česká republika

Posledná úprava: 27-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Česká republika

 

OBSAH

Konanie o platobnom rozkaze Konanie o platobnom rozkaze
1. Existencia konania o platobnom rozkaze 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
1.2. Súdna príslušnosť 1.2.
1.3. Formálne náležitosti 1.3.
1.4. Zamietnutie návrhu 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Vyjadrenie nesúhlasu 1.6.
1.7. Účinky vyjadrenia nesúhlasu 1.7.
1.8. Účinky nevyjadrenia nesúhlasu 1.8.
Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
1. Existencia osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. 1.
1.1. Predmet konania, hraničná hodnota sporu 1.1.
1.2. Uplatnenie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov 1.5.
1.6. Ústne alebo písomné konanie 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada nákladov 1.8.
1.9. Možnosť odvolania 1.9.

 

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Česká republika - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 27-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo