Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Tjekkiet

Seneste opdatering : 27-10-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Tjekkiet

 

Småsager

1. Findes der en særlig procedure for småsager?

Der findes ingen særlig procedure for småsager i Tjekkiet. Tvister af denne art behandles udelukkende som led i appelproceduren.

1.1. Procedurens anvendelsesområde, værdigrænse

Ifølge loven kan afgørelser om inddrivelse af beløb på op til 2 000 CZK ikke appelleres. Påkendte krav (renter) kan heller ikke prøves på ny. Det gælder ikke for anerkendelsesdomme og udeblivelsesdomme, som kan appelleres, selv om de drejer sig om mindre krav.

1.2. Anvendelse af proceduren

Småsager kan ikke appelleres. De eneste undtagelser, der er anført i loven, er ovennævnte anerkendelsesdomme og udeblivelsesdomme.

1.3. Formularer

Der skal ikke anvendes særlige formularer ved appel af domme i småsager.

1.4. Bistand

Domstolene har pligt til at oplyse parterne om deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med proceduren. Der er fastsat særlige regler for, hvilke oplysninger parterne skal gives i forbindelse med en procedure, for at sikre, at dommerne har tilstrækkeligt kendskab til omfanget og karakteren af deres rådgivningspligt.

1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse

Der findes ingen særlige bestemmelser. Bevisoptagelsen foregår på normal vis i småsager.

1.6. Mundtlig eller skriftlig procedure

Der er ingen undtagelser. Der benyttes den sædvanlige procedure, dvs. at domstolen ud over at udstede et almindeligt betalingspåbud eller et betalingspåbud vedrørende en veksel/check anordner mundtlig forhandling.

1.7. Udformning af dommen

Reglerne vedrørende dommens udformning er ikke lempeligere. Domstolen træffer sin afgørelse på samme måde som i andre sager.

1.8. Omkostningsgodtgørelse

Der findes ingen begrænsninger eller undtagelser med hensyn til godtgørelse af omkostninger.

1.9. Appelmulighed

Se svaret på spørgsmål 1.1.

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Tjekkiet - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 27-10-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige