Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Belgicko

Posledná úprava: 12-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Belgicko

 

OBSAH

Súdny platobný rozkaz Súdny platobný rozkaz
1. Existencia postupu súdneho platobného rozkazu 1.
1.1. Oblasť uplatňovania postupu 1.1.
a) Ktoré záležitosti prichádzajú do úvahy v prípade tohto postupu? a)
b) Existuje maximálna čiastka pokiaľ ide o hodnotu pohľadávky? b)
c) Je použitie tohto postupu fakultatívne alebo povinné? c)
d) Môže sa tento postup využiť, ak dlžník býva v inom členskom štáte alebo v treťom štáte? d)
1.2. Príslušný súd 1.2.
1.3. Formálne požiadavky 1.3.
a) Je použitie štandardného formulára povinné? (Ak áno, kde sa tento formulár dá získať?)           a)
b) Musím byť zastúpený advokátom? b)
c) Aký podrobný musí byť môj opis dôvodu dlžnej pohľadávky? c)
d) Musím mať k dispozícii písomný dôkaz o dlžnej pohľadávke? Ak áno, aké dokumenty môžem na tento účel použiť? d)
1.4. Zamietnutie žaloby 1.4.
1.5. Odvolanie na vyššie inštancie (opravný prostriedok) 1.5.
1.6. Napadnutie pohľadávky 1.6.
1.7. Následky napadnutia dlžnej pohľadávky 1.7.
1.8. Čo ak dlžník nenapadne dlžnú pohľadávku včas? 1.8.
a) Čo je potrebné urobiť na získanie vykonateľného rozhodnutia? a)
b) Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť odvolania? b)
Postup na vymáhanie malých pohľadávok Postup na vymáhanie malých pohľadávok
1. Existencia osobitného postupu na vymáhanie malých pohľadávok 1.
2. Ak je odpoveď na otázku č. 1 záporná 2.

 

Bližšie informácie

Legislatíva týkajúca sa skráteného súdneho konania na vydanie platobných rozkazov:

Internetová stránka Federálnej verejnej služby spravodlivosti Deutsch - français - Nederlands:

 • Kliknite na „Geconsolideerde wetgeving (Konsolidovaná legislatíva)“ pod rubrikou „Rechtsbronnen (Pramene právnych predpisov)“
 • vyberte „Gerechtelijk Wetboek (Súdny poriadok)“ v rubrike „Juridische aard (Právna povaha)“
 • Napíšte „664“ v rubrike „woorden (slová)“
 • Kliknite na „Opzoeking (Vyhľadávanie)“ a potom na „Lijst (Zoznam)“.
 • Kliknite na „Detail (Podrobnosti)“.

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Belgicko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 12-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo