Europese Commissie > EJN > Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures > België

Laatste aanpassing: 30-07-2004
Printversie Voeg toe aan favorieten

Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - België

 

INHOUDSOPGAVE

Het rechterlijk bevel tot betaling Het rechterlijk bevel tot betaling
1. Het bestaan van een procedure van rechterlijk bevel tot betaling 1.
1.1. Toepassingsgebied van de procedure 1.1.
a) Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure? a)
b) Bestaat er een maximumbedrag voor wat betreft de waarde van de vordering? b)
c) Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht? c)
d) Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere Lidstaat of in een derde Staat woont? d)
1.2. De bevoegde rechtbank 1.2.
1.3. Vormvoorwaarden 1.3.
a) Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan men dit formulier verkrijgen?) a)
b) Moet ik vertegenwoordigd worden door een advocaat? b)
c) Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn? c)
d) Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken? d)
1.4. Afwijzing van het verzoek 1.4.
1.5. Hoger beroep (rechtsmiddel) 1.5.
1.6. Aanvechten van de vordering 1.6.
1.7. Gevolgen van de aanvechting van de schuldvordering 1.7.
1.8. Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht? 1.8.
a) Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te bekomen? a)
b) Is deze beschikking definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid? b)
Procedure voor kleine vorderingen Procedure voor kleine vorderingen
1. Het bestaan van een bijzondere procedure voor kleine vorderingen 1.
2. Als het antwoord op vraag I negatief is 2.

 

Nadere inlichtingen

De wetgeving betreffende summiere rechtspleging om betaling te bevelen: Website Federale Overheidsdienst Justitie:

 • Klik op “Geconsolideerde wetgeving” onder de rubriek “Rechtsbronnen”
 • Kies “Gerechtelijk Wetboek” bij de rubriek “Juridische aard”
 • Type “664” bij de rubriek “woorden”
 • Klik “Opzoeking” en dan “Lijst”.
 • Klik “Detail”.

« Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Algemene informatie | België - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 30-07-2004

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk