Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Beļģija

Pēdējo reizi atjaunots: 15-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Beļģija

 

SATURS

Tiesas rīkojums par samaksu Tiesas rīkojums par samaksu
1. Tiesas rīkojuma par samaksu procedūra 1.
1.1. Procedūras piemērošanas sfēra 1.1.
a) Uz kādām lietām attiecas šī procedūra? a)
b) Vai attiecībā uz rīkojumu ir noteikta maksimālā summa? b)
c) Vai šīs procedūras izmantošana ir fakultatīva vai obligāta? c)
d) Vai šo procedūru var izmantot, ja debitors dzīvo citā dalībvalstī vai arī trešajā valstī? d)
1.2. Kompetentā tiesa 1.2.
1.3. Noteikumi attiecībā uz formas prasībām 1.3.
a) Vai standarta formulāra izmantošana ir obligāta? (Ja ir obligāta, kur to var saņemt?) a)
b) Vai ir jāpārstāv advokātam? b)
c) Cik detalizētam jābūt aprakstam, kas pamato parāda piedziņas prasību? c)
d) Vai ir jābūt rakstiskam apliecinājumam par piedzenamo parādu? Ja ir, kādus dokumentus es varu izmantot šim nolūkam? d)
1.4. Lūguma noraidījums 1.4.
1.5. Apelācija (lūgumraksts) 1.5.
1.6. Prasības apstrīdēšana 1.6.
1.7. Parāda piedziņas prasības apstrīdēšanas sekas 1.7.
1.8. Kas notiek, ja debitors laikus neapstrīd parāda piedziņas prasību? 1.8.
a) Kas jādara, lai panāktu izpildāma sprieduma pasludināšanu? a)
b) Vai šis lēmums ir nepārstrīdams, vai arī vēl pastāv apelācijas iespējas? b)
Procedūra neliela apjoma prasībām Procedūra neliela apjoma prasībām
1. Īpaša procedūra neliela apjoma prasībām 1.
2. Ja atbilde uz I jautājumu ir negatīva 2.

 

Cita informācija

Likumdošanas akti, kas attiecas uz tiesvedības procedūru, lai panāktu samaksas veikšanu:

Federālā valdības Juridiskā dienesta tīmekļa vietne Deutsch - français - Nederlands:

 • Uzklikšķiniet „Konsolidētā likumdošana” rubrikā „Tiesību avoti”
 • Izvēlieties „Tieslietu kodekss” rubrikā „Juridiskais veids”
 • Uzrakstiet „664” rubrikā „Vārdi”
 • Uzklikšķiniet „Meklēt” un tad „Saraksts”
 • Uzklikšķiniet „Sīkāk”.

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Beļģija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 15-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste