Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Belgija

Naujausia redakcija: 03-04-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Belgija

 

TURINIO LENTELE

Teisminis skolos išieškojimas Teisminis skolos išieškojimas
1. Ar egzistuoja teisminio skolos išieškojimo tvarka? 1.
1.1. Tvarkos taikymo sritis: 1.1.
a) Kokios bylos sprendžiamos taikant šią tvarką? a)
b) Ar yra nustatyta didžiausia ieškinio suma? b)
c) Ar šios tvarkos taikymas privalomas, ar neprivalomas? c)
d) Ar galima šią tvarką taikyti, jei skolininkas gyvena kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje? d)
1.2. Kompetentingas teismas. 1.2.
1.3. Formos reikalavimai: 1.3.
a) Ar privalu naudoti standartinę formą? Jei taip, kur galima ją gauti? a)
b) Ar man privalo atstovauti advokatas? b)
c) Kiek išsamiai turiu išdėstyti, kokiu pagrindu keliamas skolos ieškinys? c)
d) Ar privalau turėti raštišką skolos įrodymą? Jei taip, kokius dokumentus galiu tam naudoti? d)
1.4. Skundo atmetimas. 1.4.
1.5. Kreipimasis į aukštesnę instanciją (teisinė priemonė): 1.5.
1.6. Ieškinio užginčijimas. 1.6.
1.7. Ieškinio užginčijimo pasekmės 1.7.
1.8. Kas vyksta tuomet, kai skolininkas laiku neužginčija skolos ieškinio? 1.8.
a) Kaip gauti vykdomąjį sprendimą? a)
b) Ar šis sprendimas galutinis, ar dėl jo galima teikti apeliaciją? b)
Smulkių ieškinių sprendimo tvarka Smulkių ieškinių sprendimo tvarka
1. Ar egzistuoja speciali smulkių ieškinių sprendimo tvarka? 1.
2. Jei atsakymas į pirmą klausimą neigiamas. 2.

 

Papildoma informacija

Įstatymai dėl sutrumpinto skolos išieškojimo proceso:

Teisingumo ministerijos interneto svetainė (Website Federale Overheidsdienst Justitie) Deutsch - français - Nederlands :

 • Rubrikoje „Teisės aktai“ (“Rechtsbronnen”) pasirinkite „Konsoliduotieji teisės aktai“ (“Geconsolideerde wetgeving”);
 • Rubrikoje „teisės akto rūšis“ (“Juridische aard”) pasirinkite „Teisės kodeksas“ (“Gerechtelijk Wetboek”);
 • Rubrikoje „žodžiai“ (“woorden”) įrašykite “664”;
 • Spauskite „Paieška“ (“Opzoeking”), po to, „Sąrašas“ (“Lijst”).
 • Spauskite „Išsami informacija“ (“Detail”).

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Belgija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 03-04-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė