Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Belgia

Viimati muudetud: 03-04-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Belgia

 

SISUKORD

Maksmise õiguslik kord Maksmise õiguslik kord
1. Menetluse olemasolu maksmise õigusliku korra puhul. 1.
1.1. Menetluse rakendusala 1.1.
a) Millised juhud mahuvad antud menetluse rakendusalasse? a)
b) Kas on kehtestatud maksenõude ülempiir? b)
c) Kas antud menetlus on kohustuslik või soovituslik? c)
d) Kas menetlust saab rakendada, kui võlgnik elab mõnes teises liikmesriigis või väljaspool Euroopa Liitu? d)
1.2. Pädev kohus 1.2.
1.3. Vormi nõuded 1.3.
a) Kas standardvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust seda vormi saab?) a)
b) Kas mind peab esindama jurist? b)
c) Kui üksikasjalik peab olema minu nõude aluse kirjeldus? c)
d) Kas mul peab nõude kohta olema kirjalik tunnistus? Kui jah, siis milliseid dokumente tohib sellena kasutada? d)
1.4. Nõude tagasilükkamine 1.4.
1.5. Apellatsioonikohus (seaduslik vahend) 1.5.
1.6. Hagi vaidlustamine 1.6.
1.7. Hagi vaidlustamise tagajärjed 1.7.
1.8. Mis saab, kui võlgnik ei vaidlusta otsust etteantud tähtajaks? 1.8.
a) Mida teha, et võetaks vastu täitmisele pööratav otsus? a)
b) Kas see otsus on lõplik või on veel apellatsioonivõimalusi? b)
Protsessimine väikeste nõuete puhul Protsessimine väikeste nõuete puhul
1. Eriprotsessid väikeste nõuete puhul 1.
2. Kui vastus küsimusele 1 on eitav 2.

 

Täiendav informatsioon

Seadusandlus, mis puudutab kiirmenetlusi makse taotluse puhul:

Föderaalõiguse teenistuse kodulehekülg Deutsch - français - Nederlands :

 • Klikkige “kokkuvõttev seadusandlus” rubriigi “Õiguse allikad” all
 • Valige “Õiguskoodeks” rubriigi “Õigusala” all
 • Trükkige “664” rubriigi “sõnad” all
 • Klikkige “otsing” ja seejärel “nimekiri”
 • Klikkige “üksikasjad”

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Belgia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 03-04-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik