Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Belgien

Seneste opdatering : 28-06-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Belgien

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Betalingspåbud Betalingspåbud
1. Findes der en procedure for betalingspåbud? 1.
1.1. Procedurens omfang 1.1.
a) Hvilke typer fordringer omfattes af proceduren? a)
b) Er der en øvre beløbsgrænse for kravet? b)
c) Er anvendelse af proceduren frivillig eller obligatorisk? c)
d) Kan proceduren anvendes, selv om sagsøgte har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland? d)
1.2. Kompetent domstol 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Skal der bruges en standardiseret formular? (og hvor kan den i givet fald fås?) a)
b) Skal jeg være repræsenteret af en advokat? b)
c) Hvor detaljeret skal jeg beskrive grunden til kravet? c)
d) Skal jeg forelægge skriftligt bevis for kravet? Hvis ja, hvilke dokumenter kan tjene som bevis? d)
1.4. Afvisning af begæringen 1.4.
1.5. Klageadgang 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Hvis der gøres indsigelse 1.7.
1.8. Hvis der ikke gøres indsigelse 1.8.
a) Hvad skal der gøres for at opnå en afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes? a)
b) Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen? b)
Særlig procedure for mindre krav Særlig procedure for mindre krav
1. Findes der en særlig procedure for mindre krav? 1.
2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende: 2.

 

Yderligere oplysninger

Lovgivningen vedrørende den forenklede procedure for betalingspåbud:

Find det belgiske justitsministeriums websted (Service public fédéral Justice/Federale Overheidsdienst Justitie) Deutsch - français - Nederlands:

 • under overskriften "Sources du droit/Rechtsbronnen” klikkes på “Législation consolidée/Geconsolideerde wetgeving”
 • ved rubrikken ”Nature juridique/Juridische aard” vælges ”Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek”
 • i rubrikken ”Mot(s)/Woord(en)” skrives ”664”
 • der klikkes på ”Recherche/Opzoeking” og derefter på ”Liste/Lijst”
 • slutteligt klikkes på ”Détail/Detail”.

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Belgien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 28-06-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige