Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Belgie

Poslední aktualizace: 07-04-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Belgie

 

OBSAH

Soudní platební rozkaz Soudní platební rozkaz
1. Existence řízení ve věci soudního platebního rozkazu 1.
1.1. Oblast použití řízení 1.1.
a) Které nároky přichází v úvahu pro tuto formu řízení? a)
b) Existuje maximální částka, pokud jde o hodnotu nároku? b)
c) Je použití této formy řízení fakultativní nebo obligatorní? c)
d) Lze toto řízení použít v případě, kdy dlužník bydlí v jiném členském státě nebo ve třetí zemi? d)
1.2. Příslušný soud 1.2.
1.3. Formální požadavky 1.3.
a) Je povinné použití standardního formuláře? (Jestliže ano, kde je možné tento formulář získat?) a)
b) Musím být zastupován advokátem? b)
c) Jak podrobně musí být popsány důvody uplatňování nároku? c)
d) Musím mít k dispozici písemný důkaz týkající se uplatňovaného nároku? Jestliže ano, které dokumenty mohu pro tento účel použít? d)
1.4. Zamítnutí návrhu 1.4.
1.5. Odvolání (opravný prostředek) 1.5.
1.6. Napadnutí uplatňování nároku 1.6.
1.7. Následky napadnutí uplatňování nároku 1.7.
1.8. Co se děje v případě, kdy dlužník neuplatní napadení nároku včas? 1.8.
a) Co je třeba udělat, abychom získali vykonatelné rozhodnutí ? a)
b) Je toto rozhodnutí definitivní nebo je možné ještě proti němu podat odvolání? b)
Řízení v případě uplatňování drobných nároků Řízení v případě uplatňování drobných nároků
1. Možnosti využití zvláštního řízení pro uplatňování drobných nároků 1.
2. Jestliže je odpověď na otázku I negativní 2.

 

Bližší informace

Legislativa týkající se zkráceného soudního řízení k doporučení úhrady:

Website Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands: (webová stránka Federálního justičního úřadu)

 • Klikněte na “Geconsolideerde wetgeving” (kompendium zákonů) v rubrice “Rechtsbronnen” (právní prameny)
 • Zvolte “Gerechtelijk Wetboek”(soudní zákoník) v rubrice “Juridische aard” (právní povaha)
 • Napište “664” v rubrice “woorden” (slovní doprovod)
 • Klikněte na “Opzoeking” (vyhledat) a poté “Lijst” (seznam).
 • Klikněte na “Detail”.

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Belgie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 07-04-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království