Europese Commissie > EJN > Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures > Oostenrijk

Laatste aanpassing: 06-09-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Oostenrijk

 

INHOUDSOPGAVE

Betalingsbevelprocedure Betalingsbevelprocedure
1. Is er een vereenvoudigde procedure voor betalingsaanspraken die naar alle waarschijnlijkheid niet worden betwist? 1.
1.1. Het toepassingsgebied van de betalingsbevelprocedure 1.1.
a) Voor welke rechtszaken komt de betalingsbevelprocedure in aanmerking? a)
b) Kent de betalingsbevelprocedure een begrenzing van het geldelijk belang? b)
c) Is het gebruikmaken van de betalingsbevelprocedure verplicht of facultatief? c)
d) Kan gebruik worden gemaakt van de betalingsbevelprocedure indien de gedaagde in een andere lidstaat of in een derdeland woont? d)
1.2. Rechterlijke bevoegdheid 1.2.
1.3. Formele voorwaarden 1.3.
a) Moet de eis tot het geven van een betalingsbevel verplicht in een gestandaardiseerde vorm worden ingediend? a)
b) Kent de betalingsbevelprocedure verplichte vertegenwoordiging door een advocaat? b)
c) Hoe gedetailleerd moet de grondslag van de geclaimde aanspraak worden beschreven in de eis tot het geven van een betalingsbevel? c)
d) Moet ik bewijzen overleggen met betrekking tot de aanspraak die in de eis tot het geven van een betalingsbevel wordt geclaimd? Welke documenten gelden als toegestaan bewijsmiddel? d)
1.4. Afwijzing van het verzoek om een betalingsbevel 1.4.
1.5. De rechtsmiddelen 1.5.
1.6. De mogelijkheden om in beroep te gaan 1.6.
1.7. De gevolgen van het beroep 1.7.
1.8. De gevolgen van het uitblijven van beroep 1.8.
a) Wat gebeurt er indien de gedaagde nalaat beroep in te stellen? Onder welke voorwaarden wordt het betalingsbevel executoriaal? a)
b) Kan tegen het betalingsbevel een ander rechtsmiddel worden ingesteld? b)
Procedure inzake geringe vorderingen Procedure inzake geringe vorderingen
1. Is er een eigen procedure voor geringe vorderingen? 1.
1.1. Het toepassingsgebied van de procedure inzake geringe vorderingen 1.1.
1.2. Is de procedure verplicht of facultatief? 1.2.
1.3. Gestandaardiseerde vorm 1.3.
1.4. Ondersteuning 1.4.
1.5. Bewijsregels voor de procedure inzake geringe vorderingen 1.5.
1.6. Schriftelijke of mondelinge procedure 1.6.
1.7. Op schrift stellen van de uitspraak 1.7.
1.8. Kostenvergoeding 1.8.
1.9. Welke rechtsmiddelen staan open tegen een beslissing in het kader van een procedure inzake geringe vorderingen? 1.9.

 

Nadere inlichtingen

Nadere informatie is te verkrijgen via het bondsministerie van Justitie Deutsch - English - français. De Oostenrijkse wetten en verordeningen zijn te vinden in het rechtsinformatiesysteem van de Bond Deutsch - English.

« Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Algemene informatie | Oostenrijk - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 06-09-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk