Kummissjoni Ewropea > NGE > Proċeduri simplifikati u maġġla > Awstrija

L-aħħar aġġornament: 12-04-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Proċeduri simplifikati u maġġla - Awstrija

 

LISTA TAL- KONTENUT

Il-kawżi dwar ordni ta’ ħlas Il-kawżi dwar ordni ta’ ħlas
1. Jeżistu proċeduri legali semplifikati għal talbiet ta’ ħlas li aktarx ma jiġux ikkontestati? 1.
1.1. Dwar il-kompetenza tal-qorti f’kawżi ta’ ordni ta’ ħlas 1.1.
a) Għal liema kwistjonijiet legali tista’ tiġi kkunsidrata l-kawża dwar ordni ta’ ħlas? a)
b) Jeżisti limitu għall-ammont fil-kawzi dwar ordni ta’ ħlas? b)
c) Il-kontribuzzjoni fil-kawżi dwar ordni ta’ ħlas torbot jew ma torbotx? c)
d) Tista’ tiġi kkunsidrata il-kawża  dwar ordni ta’ħlas meta l-konvenut ikun jgħix fi stat membru ieħor jew f’pajjiż terz? d)
1.2. Dwar il-kompetenza tal-qorti 1.2.
1.3. Dwar ir-rekwiżiti formali 1.3.
a) Huwa obbligatorju li t-talba fil-kawża dwar ordni ta’ ħlas  tiġi ppreżentata b’mod formali? a)
b) Hemm obbligu ta’ assistenza legali fil-kawżi dwar ordni ta’ ħlas? b)
c) Kemm għandi nispjega l-każ b’mod dettaljat fit-talba għal ordni ta’ ħlas? c)
d) Għandi bżonn inġib provi fit-talba għal ordni ta’ ħlas? Liema tip ta’ dokumenti huma ammissibbli bħala prova? d)
1.4. Dwar iċ-ċaħda ta’ permess għall-ordni ta’ ħlas 1.4.
1.5. Dwar ir-rimedju bil-liġi 1.5.
1.6. Dwar il-possibiltajiet ta’ appell 1.6.
1.7. Dwar il-konsegwenzi ta’ l-appell 1.7.
1.8. Dwar il-konsegwenzi fin-nuqqas ta’ appell 1.8.
a) X’jiġri meta l-konvenut jonqos milli jappella? Taħt liema kundizzjonijiet tiġi eżegwita l-ordni ta’ ħlas? a)
b) Jistgħu jintużaw rimedji legali oħra kontra l-ordni ta’ ħlas? b)
Talbiet zgħar Talbiet zgħar
1. Jeżistu kawżi apposta għal kwistjonijiet ta’ natura minuri? 1.
1.1. Dwar il-kompetenza tal-qorti fit-talbiet zgħar 1.1.
1.2. Il-kawża torbot jew ma torbotx? 1.2.
1.3. Il-forma standardizzata 1.3.
1.4. L-Assistenza legali 1.4.
1.5. Regoli dwar provi fit-talbiet żgħar 1.5.
1.6. Kawża bil-miktub jew bil-fomm 1.6.
1.7. Dwar l-eżekuzzjoni tas-sentenza 1.7.
1.8. Rifużjoni ta’ l-ispejjeż 1.8.
1.9. Liema rimedji legali jistgħu jintużaw kontra deċiżjonijiet mogħtija f’kawżi dwar talbiet żgħar? 1.9.

 

Aktar tagħrif

Aktar informazzjoni tinsab fuq il-Bundesministerium für Justiz Deutsch - English - français (Il-Ministeru tal-Ġustizzja) Il-liġijiet u regolamenti Awstrijaċi jisabu fil-Rechtsinformationssystem Deutsch (Sistema ta’ l-Informazzjoni Legali) tal-Federazzjoni Awstrijaka.

« Proċeduri simplifikati u maġġla - Informazzjoni Ġenerali | Awstrija - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 12-04-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit