Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Austrija

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Austrija

 

SATURS

Brīdinājuma procedūra Brīdinājuma procedūra
1. Vai pastāv vienkāršota procedūra maksājuma prasības izvirzīšanai, kas, iespējams, paliks neapstrīdēta? 1.
1.1. Par brīdinājuma procedūras piemērošanu 1.1.
a) Kādos tiesiskajos procesos var izmantot brīdinājuma procedūru? a)
b) Vai brīdinājuma procedūrā pastāv apstrīdamās vērtības ierobežojums? b)
c) Vai brīdinājuma procedūras uzsākšana ir obligāta vai fakultatīva? c)
d) Vai brīdinājuma procedūru var ņemt vērā, ja atbildētājs dzīvo kādā citā dalībvalstī vai trešajā valstī? d)
1.2. Par tiesas kompetenci 1.2.
1.3. Par formālajiem priekšnoteikumiem 1.3.
a) Vai brīdinājuma prasības ir obligāti jāiesniedz standartizētā formā? a)
b) Vai brīdinājuma procedūras gadījumā ir noteikti jāpiesaista advokāts? b)
c) Cik detalizēti man jāizklāsta ar brīdinājuma prasību izvirzītā pretenzija? c)
d) Vai man jāiesniedz pierādījumi saistībā ar brīdinājuma prasību izvirzītajai pretenzijai? Kādi dokumenti ir pieļaujamie pierādījuma līdzekļi? d)
1.4. Par maksājuma rīkojuma izsludināšanas noraidījumu 1.4.
1.5. Par procesuālās kārtības tiesiskajiem līdzekļiem 1.5.
1.6. Par iebildumu celšanas iespējām 1.6.
1.7. Par iebilduma celšanas sekām 1.7.
1.8. Par sekām, ja netiek celts iebildums 1.8.
a) Kas notiek, ja atbildētājs neceļ iebildumu? Kādu priekšnosacījumu gadījumā maksājuma rīkojums ir izpildāms? a)
b) Vai pret maksājuma rīkojumu var piemērot kādu citu procesuālās kārtības tiesisku līdzekli?  b)
Mazsvarīgu lietu procedūra Mazsvarīgu lietu procedūra
1. Vai pastāv atsevišķa procedūra mazsvarīgās lietās? 1.
1.1. Par mazsvarīgu lietu procedūras piemērošanu 1.1.
1.2. Vai procedūra ir obligāta vai fakultatīva? 1.2.
1.3. Standartizēta forma 1.3.
1.4. Palīdzības sniegšana 1.4.
1.5. Pierādījumu noteikumi mazsvarīgu lietu procedūrās 1.5.
1.6. Rakstiska vai mutiska procedūra 1.6.
1.7. Sprieduma sagatavošana 1.7.
1.8. Izmaksu kompensācija 1.8.
1.9. Kādi procesuālās kārtības tiesiskie līdzekļi var tikt piemēroti pret kādu mazsvarīgā lietā pieņemtu lēmumu? 1.9.

 

Cita informācija

Papildinformāciju var saņemt Federālajā Tieslietu ministrijā  Deutsch - English - français Austrijas likumus un rīkojumus var saņemt Federālajā Tiesību informācijas sistēmā Deutsch

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Austrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste