Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Austrija

Naujausia redakcija: 03-04-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Austrija

 

TURINIO LENTELE

Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra (Mahnverfahren) Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra (Mahnverfahren)
1. Ar yra supaprastintas procesas neginčijamam reikalavimui dėl apmokėjimo pareikšti? 1.
1.1. Apie vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrą 1.1.
a) Kokioms teismo byloms taikoma vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra (teismo įsakymas dėl apmokėjimo)? a)
b) Ar yra nustatyti vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrai ginčijamos sumos apribojimai? b)
c) Ar dokumentų įteikimas vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūroje yra privalomas? c)
d) Ar gali būti taikoma vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra, jei ieškovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje? d)
1.2. Apie teismo kompetenciją 1.2.
1.3. Apie formaliąsias sąlygas 1.3.
a) Ar yra nustatyta speciali ieškinio dėl apmokėjimo pateikimo forma? a)
b) Ar vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūroje yra privalomos advokato paslaugos? b)
c) Kaip detaliai turiu išdėstyti reikalavimo turinį savo pareikštame ieškinyje dėl apmokėjimo? c)
d) Ar savo pareikštame ieškinyje dėl apmokėjimo turiu pateikti įrodymus? Kokie dokumentai yra leistini kaip įrodymo priemonės? d)
1.4. Apie atsisakymą išduoti teismo įsakymą dėl apmokėjimo 1.4.
1.5. Apie teisines priemones 1.5.
1.6. Apie galimybę pateikti prieštaravimą 1.6.
1.7. Prieštaravimo pasekmės 1.7.
1.8. Prieštaravimo nepateikimo pasekmės 1.8.
a) Kas atsitinka, jei atsakovas nepateikia prieštaravimo? Kokiomis sąlygomis turi būti vykdomas teismo įsakymas dėl apmokėjimo? a)
b) Ar galima prieš teismo įsakymą imtis kitų teisinių priemonių (apskųsti)? b)
Reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (Bagatellverfahren) Reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (Bagatellverfahren)
1. Ar yra speciali reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra? 1.
1.1. Reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo iritis 1.1.
1.2. Ar procedūra yra privaloma? 1.2.
1.3. Speciali forma 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Įrodymo taisyklės, taikomos reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai 1.5.
1.6. Raštiškas ar žodinis procesas 1.6.
1.7. Sutrumpintos nutarties parengimas 1.7.
1.8. Išlaidų atlyginimas 1.8.
1.9. Ar galima apskųsti sprendimą, priimtą reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procese? 1.9.

 

Papildoma informacija

Kitą informaciją rasite Austrijos teisingumo ministerijos (Bundesministerium für Justiz) Deutsch - English - français tinklalapyje. Austrijos įstatymus ir reglamentus rasite Austrijos teisės informacinėje sistemoje Rechtsinformationssystem Deutsch

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Austrija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 03-04-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė