Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Itävalta

Uusin päivitys: 19-10-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Itävalta

 

SISÄLLYSLUETTELO

Riidattomien saatavien velkomusprosessi Riidattomien saatavien velkomusprosessi
1. Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo? 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala 1.1.
a) Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu? a)
b) Onko menettelyssä säädetty siinä käsiteltäville vaatimuksille määrällinen yläraja? b)
c) Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista? c)
d) Soveltuuko menettely, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa? d)
1.2. Toimivaltainen tuomioistuin 1.2.
1.3. Muotovaatimukset 1.3.
a) Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista? a)
b) Täytyykö minun käyttää lakimiestä? b)
c) Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste? c)
d) Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos, niin mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita? d)
1.4. Hakemuksen hylkääminen 1.4.
1.5. Muutoksenhaku 1.5.
1.6. Kantajan vaatimuksen vastustaminen 1.6.
1.7. Vastustamisen vaikutus 1.7.
1.8. Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta 1.8.
a) Mitä tulee tehdä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen? a)
b) Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä? b)
Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt
1. Vähäisiä vaatimuksia koskevien menettelyjen olemassaolo? 1.
1.1. Soveltamisala, Vaatimuksen määrällinen katto 1.1.
1.2. Onko menettelyn soveltaminen pakollista vai vapaaehtoista? 1.2.
1.3. Lomakkeet 1.3.
1.4. Neuvonta 1.4.
1.5. Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt 1.5.
1.6. Kirjallinen menettely 1.6.
1.7. Tuomion sisältö 1.7.
1.8. Kulusäännökset 1.8.
1.9. Muutoksenhakumahdollisuus 1.9.

 

Lisätietoja

Lisätietoja on saatavissa Itävallan oikeusministeriöstä Deutsch - English - français. Itävallan lait ja asetukset ovat haettavissa liittovaltion oikeustietojärjestelmästä Deutsch - English.

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Itävalta - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-10-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta