Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Austria

Viimati muudetud: 03-04-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Austria

 

SISUKORD

Hoiatusmenetlus (Mahnverfahren) Hoiatusmenetlus (Mahnverfahren)
1. Kas maksenõuete puhul, mida tõenäoliselt ei vaidlustata, saab kasutada lihtsustatud menetlust? 1.
1.1. Hoiatusmenetluse kohaldamisala 1.1.
a) Millistes õiguslikes asjades saab hoiatusmenetlust kasutada? a)
b) Kas hoiatusmenetlus on piiratud hagihinnaga? b)
c) Kas hoiatusmenetluse kasutamine on kohustuslik või vabatahtlik? c)
d) Kas hoiatusmenetlust saab kasutada, kui kostja elab teises liikmesriigis või kolmandas riigis? d)
1.2. Kohtu pädevus 1.2.
1.3. Formaalsed eeldused 1.3.
a) Kas hoiatusmenetluse algatamiseks on kehtestatud standardne vorm? a)
b) Kas advokaadi kasutamine on hoiatusmenetluses kohustuslik? b)
c) Kui üksikasjalikult pean ma hoiatusmenetluse hagiavalduses hagi nõuet kirjeldama? c)
d) Kas ma pean hagiavalduses esitatud nõude kohta esitama tõendeid? Milliseid dokumente tõenditena aktsepteeritakse? d)
1.4. Maksekorralduse andmisest keeldumine 1.4.
1.5. Õiguskaitsevahendid 1.5.
1.6. Vaidlustamise võimalused 1.6.
1.7. Edasikaebamise tagajärjed 1.7.
1.8. Edasikaebuse esitamata jätmise tagajärjed 1.8.
a) Mis juhtub, kui kostja edasikaebust ei esita? Millistel tingimustel muutub maksekorraldus täidetavaks? a)
b) Kas maksekorralduse vaidlustamiseks on muid võimalusi? b)
Väiksemate õigusrikkumiste menetlemine Väiksemate õigusrikkumiste menetlemine
1. Kas väiksemate õigusrikkumiste jaoks on eraldi menetlus? 1.
1.1. Väiksemate õigusrikkumiste menetluse kohaldamisala 1.1.
1.2. Kas menetluse kasutamine on kohustuslik või vabatahtlik? 1.2.
1.3. Standardvorm 1.3.
1.4. Abi 1.4.
1.5. Tõendamisnõuded väiksemate õigusrikkumiste menetluses 1.5.
1.6. Kirjalik või suuline menetlus 1.6.
1.7. Otsuse eksemplarid 1.7.
1.8. Kulude hüvitamine 1.8.
1.9. Milliseid edasikaebamise vahendeid saab väheoluliste asjade menetluses tehtud otsuse suhtes kasutada? 1.9.

 

Täiendav informatsioon

Täiendavat informatsiooni annab Austria Justiitsministeerium Deutsch - English - français. Austria seaduste ja määrustega saab tutvuda Austria õigusinfosüsteemis Deutsch.

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Austria - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 03-04-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik