Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Østrig

Seneste opdatering : 23-10-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Østrig

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Inkassoprocedure Inkassoprocedure
1. Findes der en forenklet procedure for pengefordringer, der formentlig ikke bestrides? 1.
1.1. Inkassoprocedurens anvendelsesområde 1.1.
a) Hvilke typer fordringer omfattes af proceduren? a)
b) Er der en øvre beløbsgrænse for kravet? b)
c) Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende inkassoproceduren? c)
d) Kan inkassoproceduren anvendes, hvis skyldneren bor i en anden medlemsstat eller i et tredjeland? d)
1.2. Kompetent ret 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Er det obligatorisk at anvende en formular (hvis ja, hvor får man den?) a)
b) Er det nødvendigt at have advokat? b)
c) Hvor detaljeret skal kravet begrundes? c)
d) Skal jeg forelægge skriftligt bevis for kravet? Hvis ja, hvilke dokumenter kan da tjene som bevis? d)
1.4. Afvisning af begæringen om et betalingspåbud 1.4.
1.5. Appel 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Følgerne af indsigelse 1.7.
1.8. Følgerne af manglende indsigelse 1.8.
a) Hvad skal der gøres for at opnå en afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes? a)
b) Kan denne afgørelse appelleres? b)
Særlig procedure for mindre krav Særlig procedure for mindre krav
1. Findes der en særlig procedure for mindre krav? 1.
1.1. Anvendelsesområdet for den særlige procedure for mindre krav 1.1.
1.2. Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende proceduren? 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Bistand 1.4.
1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Mundtlig eller skriftlig procedure 1.6.
1.7. Udformning af dommen 1.7.
1.8. Omkostningsgodtgørelse 1.8.
1.9. Appelmulighed 1.9.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes ved Bundesministerium für Justiz Deutsch - English - français. De østrigske love og bekendtgørelser kan findes på webstedet: Rechtsinformationssystem des Bundes Deutsch - English.

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Østrig - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 23-10-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige