Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Nīderlande

Pēdējo reizi atjaunots: 26-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Nīderlande

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praksē nozīmē juridiskais termins „dokumentu piegāde”? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz „dokumentu piegādi”? 1.
2. Kādus dokumentus nepieciešams piegādāt oficiāli ? 2.
3. Kas ir atbildīgs par dokumenta piegādi ? 3.
4. Kā parasti piegādā dokumentus praksē? 4.
5. Kas notiek, ja atsevišķos gadījumos dokumenta piegāde adresātam pašam nav iespējama (piemēram, tāpēc, ka viņš nav mājās)? 5.
6. Vai ir kāds rakstisks pierādījums, ka dokuments ir piegādāts? 6.
7. Kas notiek, ja kaut kas notiek nepareizi un adresāts nesaņem dokumentu vai piegāde ir notikusi, pārkāpjot likumu (piemēram, dokuments ir piegādāts trešajai personai)? Vai dokumentu piegāde tomēr ir spēkā (piemēram, vai likuma pārkāpumu var labot) vai arī dokuments ir jāpiegādā no jauna? 7.
8. Vai man ir jāmaksā par dokumenta piegādi un ja jā, tad cik? 8.

 

1. Ko praksē nozīmē juridiskais termins „dokumentu piegāde”? Kāpēc pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz „dokumentu piegādi”?

Tiesvedībā ir ļoti svarīgi, lai visas strīda puses ir pilnībā informētas par abu viedokļiem lietā. Tas garantē, ka tās saprot otras puses argumentus, dodot tām iespēju sniegt labi sagatavotu atbildi. Lai pēc iespējas vairāk garantētu, ka puses pareizi saprot otras puses viedokļus, ir noteikumi, kas paredz, kādi dokumenti, kas izklāsta šos viedokļus, pusēm ir jāpiegādā.

Nīderlandē to pazīst kā dokumentu piegādi (ar tiesu izpildītāja palīdzību) vai paziņošanu (pa pastu). Abos gadījumos mērķis ir viens un tas pats, t.i., informēt tiesvedības puses.

Divi galvenie strīda iesniegšanas veidi Nīderlandes tiesās ir uzaicinājums un pieteikums vai pretenzija. Likums nosaka, kad ir jāizmanto uzaicinājums un kad ir jāiesniedz pretenzija. (Lai uzzinātu vairāk par šo jautājumu, skatīt informāciju par prasības iesniegšanu tiesā). Ja izvēlas nepareizo metodi, tiesa to izlabos.

Ja tiesvedību uzsāk ar uzaicinājumu, tiesu izpildītājs pēc prasītāja lūguma aizstāvības pusei izsniedz uzaicinājumu. Kad prasītājs ir pievienojis lietu kompetentās tiesas lietu sarakstam, aizstāvības puse var iesniegt aizstāvības ziņojumu, kas ir jānogādā otrai pusei, tāpat kā jebkādus vēlāk iesniegtos procedūras dokumentus. Tas notiek tā sauktajā lietu saraksta sēdē. Ja tajā ir vajadzīgs juridiskais pārstāvis, puses parasti iepriekš nosūtīs viena otrai arī citus dokumentus, kas ir jāņem līdzi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesvedība, kas uzsākta pēc pretenzijas iesniegšanas, sākas pēc pretenzijas iesniegšanas pa pastu attiecīgās tiesas sekretariātā. Tad tiesa atkal ar pasta vēstuli uzaicina iesniedzēju un skartās nosauktās puses vai tās, kas izriet no pieteikuma. Dažos gadījumos pretenziju piegādā tiesu izpildītājs, proti, laulības šķiršanas gadījumos.

2. Kādus dokumentus nepieciešams piegādāt oficiāli ?

Prasītājam ir jānokārto, lai aizstāvamajam piegādā uzaicinājumu un tiesas lēmumu oficiālā veidā, t.i., ar tiesu izpildītāja palīdzību.

3. Kas ir atbildīgs par dokumenta piegādi ?

Tiesu izpildītājs ar pastāvīgu dzīvesvietu Nīderlandē.

Tiesvedībā, ko uzsāk pēc pretenzijas iesniegšanas, prasītājam ir jāiesniedz tikai pretenzija kompetentās tiesas sekretariātā. Tad iesniedzējam tiesas sekretārs izsniegs tiesas uzaicinājumu un (kur atbilstīgi) skartajām pusēm (izņemot laulības šķiršanas gadījumus), kurš arī nosūta citus procedūras dokumentus. Pavēsti vai dokumentus izsūta vai nu ar parastu vai ierakstītu pasta sūtījumu atkarībā no situācijas.

4. Kā parasti piegādā dokumentus praksē?

Tiesvedībā, ko uzsāk ar uzaicinājumu, uzaicinājumu piegādā tiesu izpildītājs. Viņa izdoto oficiālo dokumentu sauc par rakstisku pavēli, un tas ir autentisks akts. Pavēli parasti pretējai pusei nodod personīgi. Ja tā atsakās pavēli pieņemt, tiesu izpildītājs reģistrē šo atteikumu uz pavēles, un tiek pieņemts, ka kopiju šī persona ir saņēmusi, pat ja persona, kurai tā ir domāta, ir atteikusies to pieņemt. Tiesu izpildītājs vai nu atstāj pavēles kopiju šai personai apzīmogotā aploksnē vai sūta to pa pastu. Ja tiesu izpildītājam neizdodas piegādāt dokumentu pretējai pusei personīgi, viņš drīkst atstāt dokumentu kādam, kas ir mājās pretējās puses mājas adresē, izdarot piezīmi par šīs personas saistību ar dokumenta saņēmēju (t.i., vai ir mājsaimniecības loceklis). Ja arī tas nav iespējams, tiesu izpildītājs vai nu atstāj dokumentu šajā dzīvesvietā aizzīmogotā aploksnē vai nosūta šo dokumentu pa pastu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Juridiskām personām, ko regulē valsts likums (piemēram, rajonu un vietējās varas iestādes), pavēsti piegādā vietā, kur atrodas administrācija, vai tās birojā vai šīs administrācijas vadībai personīgi vai tās dzīvesvietā. Ja juridisko personu regulē privātais likums, pavēsti piegādā šīs personas birojā vai personīgi vienam no direktoriem uz dzīvesvietu.

Ja pietiks ar dokumentu piegādi pa pastu (paziņošana), tie parasti būs būtiskie dokumenti, ko nosūtīs pa pastu vai ar kurjeru. Cita izvēles iespēja ir nodot dokumentus lietu saraksta sēdes laikā.

Tiesvedībā, ko uzsāk ar pretenziju, tiesu piegādātājs dokumentus piegādā ļoti reti. Kā minēts atbildē uz 4. jautājumu, tiesvedībā, ko uzsāk ar pretenziju, iesniedzēju un skartās puses izsauc tiesas sekretārs ar parastu vai ierakstītu pasta sūtījuma palīdzību. Procedūras dokumentus arī nosūta tiesas sekretārs atkal ar parastu vai ierakstītu pasta sūtījuma palīdzību.

Ja jūs atrodaties svešā valstī un vēlaties iesniegt tiesas pavēsti kādam, kas dzīvo Nīderlandē, lai viņš ierodas tiesā ārvalstīs, jums vajadzēs tāda tiesu izpildītāja palīdzību, kurš dzīvo Nīderlandē. Jūs to varat darīt, nosūtot dokumentu tiesu izpildītājam Nīderlandē, kurš darbojas kā saņēmējs saskaņā ar Eiropas dokumentu piegādes regulu. Alternatīvā veidā piegādātājs valstī, kurā tiesas atrodas, var nosūtīt dokumentu tieši ierakstītā vēstulē iesaistītajai (-ām) pusei (-ēm).

5. Kas notiek, ja atsevišķos gadījumos dokumenta piegāde adresātam pašam nav iespējama (piemēram, tāpēc, ka viņš nav mājās)?

Tiesvedība, kas uzsākta ar uzaicinājumu

Ja šī persona neatrodas mājās, attiecīgā uzaicinājuma kopiju var nodot šīs personas mājsaimniecības loceklim vai kādai citai personai šajās mājās, kurš, cerams, savlaicīgi nodos kopiju personai, kurai tā ir domāta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja kopiju nevar atstāt nevienai šādai personai, tiesu izpildītājs atstāj uzaicinājuma kopiju aizzīmogotā aploksnē tās personas mājās, kurai tā ir jāpiegādā. Ja arī tas nav iespējams, pēdējā iespēja ir sūtīt kopiju pa pastu.

Protams, var būt, ka personai nav zināmas dzīvesvietas Nīderlandē, un tādā gadījumā pavēsti nogādā valsts prokuratūrai, kura lietu ir uzsākusi. Tāda pati kārtība attiecas uz juridiskām personām.

Lai dokumentu piegādātu personām, kurām ir zināma dzīvesvieta vai uzturēšanās ārpus Nīderlandes, bet ES robežās, jums vajadzēs izmantot ES regulu Nr. 1348/2000 par tiesu un ārpus tiesu civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs.

Tiesvedība, kas uzsākta ar pretenziju

Galvenie priekšnoteikumi saistībā ar dokumentu paziņošanu tiesvedībā, kas uzsākta ar pretenziju, ir dažādi. Iemesls iesniedzēju un skartās puses uzaicināt ar parastu vēstuli ir tāds, ka šīs personas pašas ir norādījušas adresi – pretenzijā vai aizstāvības paziņojumā (kas iesniegts tiesas sekretāram) –, kurā tās var būt sasniedzamas. Tādējādi var droši pieņemt, ka uzaicinājums patiesi sasniegs adresātu.

Ja skartā puse pati nav norādījusi savu adresi, to izsauks ar ierakstītas vēstules palīdzību. Ja šādu vēstuli nosūta atpakaļ tiesas sekretāram, viņš pārbauda, vai adresāts bija ievadīts attiecīgajos reģistros pēc uzaicinājumā norādītās adreses vēstules nosūtīšanas dienā vai vēlākais vienu nedēļu vēlāk. Ja tā ir, viņš nekavējoties nosūta uzaicinājumu ar parastu vēstuli. Citādi tiesas sekretārs adresi izlabo (ja tas ir iespējams) un nosūta uzaicinājumu vēlreiz ierakstītā vēstulē, ja vien tiesa nenosaka citādi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesvedībai, kas uzsākta ar pretenziju, var piemērot arī starptautiskos noteikumus. Piemēram, dokumentu piegādei ir jānotiek saskaņā ar ES regulu Nr. 1348/2000 14. panta 2. rindkopu par tiesu un ārpustiesu civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs, ja iesniedzējiem vai skartajām pusēm nav zināma dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta Nīderlandē, bet tomēr ir zināms par dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu valstī, uz kuru attiecas ES dokumentu izsniegšanas regula.

6. Vai ir kāds rakstisks pierādījums, ka dokuments ir piegādāts?

Tiesvedībā, ko uzsāk ar uzaicinājumu, tiesu izpildītājs uzaicinājumā norāda personu, pie kuras uzaicinājuma kopija ir atstāta, norādot personas saistību ar saņēmēju. Tas ir neapstrīdams pierādījums veidam, kādā dokuments tika nodots un kam.

Tiesu izpildītājam ir jāparaksta uzaicinājums un kopijas; ja viņš to neizdarīs, uzaicinājums spēkā nebūs. Tomēr šo uzraudzību var mīkstināt ar tā saukto izlaboto uzaicinājumu.

Ja dokumentu pretējai pusei nosūta ierakstītā vēstulē, bieži nekāda rakstiska pierādījuma nebūs, jo pieredze rāda, ka pretējā puse parasti atteiksies parakstīties par saņemšanu.

Tas pats attiecas uz tiesvedību, kas uzsākta pēc pretenzijas iesniegšanas, ja puses tiek izsauktas, vai dokumentu nosūta ar ierakstītas vēstules palīdzību.

7. Kas notiek, ja kaut kas notiek nepareizi un adresāts nesaņem dokumentu vai piegāde ir notikusi, pārkāpjot likumu (piemēram, dokuments ir piegādāts trešajai personai)? Vai dokumentu piegāde tomēr ir spēkā (piemēram, vai likuma pārkāpumu var labot) vai arī dokuments ir jāpiegādā no jauna?

Nīderlandē standarta prakse ir piegādāt uzaicinājumus personīgi tai personai, kurai tās ir domātas. Ja šīs personas nav, likums ļauj piegādāt pavēsti mājsaimniecības loceklim vai trešajai pusei, kuru tiesu izpildītājs ir saticis mājās vai alternatīvi uzaicinājumu var atstāt mājās, vai nosūtīt pa pastu. Pēdējās divas izvēles iespējas tiek izmantotas tikai tad, ja uzaicinājumu nav kam atstāt. Visos šajos gadījumos tiek pieņemts ar noteikumu, ka ir ievērotas juridiskās prasības, ka uzaicinājums attiecīgo personu ir sasniedzis.

Ir vairāki apstākļi, kas padara uzaicinājumu par spēkā neesošu, piemēram, ja nav iekļauta obligātā detalizētā informācija. Līdzīgā kārtā, ja tiesu izpildītājs uzaicinājumu neparakstīs, tas būs spēkā neesošs (skatīt iepriekš 6. jautājumu). Tomēr šādos gadījumos ir jāapsver, vai attiecīgā uzraudzība neizraisīja nepamatotu kaitējumu personai, kurai uzaicinājums bija domāts: ja tā nebija, uzaicinājums būs spēkā esošs.

Neveiksmi, kas padara uzaicinājumu par spēkā neesošu, var izlabot ar citu uzaicinājumu vai nu pēc personas, kas pieprasīja piegādi, vai pēc tiesas lūguma.

Tiesvedībā, kas uzsākta pēc pretenzijas iesniegšanas, iesniedzēja un citu skarto pušu adreses tiek uzskatītas par pareizām; tādēļ, ja kaut kas notiek ar uzaicinājumu, iesniedzējs vai attiecīgā skartā persona principā ir personīgi atbildīga.

8. Vai man ir jāmaksā par dokumenta piegādi un ja jā, tad cik?

Par dokumenta piegādi ir noteikta maksa. Tiesu izpildītājs iekasēs maksu par piegādi. Maksu veido divas daļas, t.i., tā sastāv no nenoteiktas, apspriežamas maksas, par ko vienojas klients un tiesu izpildītājs, un noteiktas maksas, ko noteikusi valdība, kas attiecas uz pretējo pusi. Šīs beidzamās minētās maksas par tiesu izpildītāja aktiem ir ietvertas tiesvedības izmaksās.

Cita informācija

Zināma daļa iepriekš minētās informācijas ir ņemta no Civilprocesa kodeksa 45.-66. panta un 291. panta. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet Overheid.nl Nederlands:

 • uzklikšķiniet uz “wet- en regelgeving” (likumi un regulas)
 • ierakstiet iekšā: “burgelijke rechtsvordering” (civilprocess) (saskaņā ar nr. 3 virsrakstu)
 • izvēlieties: “Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering” (Civilprocesa kodekss)

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Nīderlande - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 26-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste