Evropska komisija > EPM > Vročitev dokumentov > Irska

Zadnja sprememba: 16-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Vročitev dokumentov - Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „vročitev listin“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročitvi listin“? 1.
2. Katere listine je treba uradno vročiti? 2.
3. Kdo je pristojen za vročitev listine? 3.
4. Kako se listina v praksi običajno vroči? 4.
5. Kaj se zgodi v izjemnih primerih, ko osebna vročitev naslovniku ni mogoča (npr. ker ga ni doma)? 5.
6. Ali obstaja pisni dokaz o opravljeni vročitvi listine naslovniku? 6.
7. Kaj se zgodi, če naslovnik ne prejme listine ali če je vročitev opravljena v nasprotju s predpisanimi pravili (npr. da se listina vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev listine kljub temu veljavna (npr. da se odpravijo kršitve predpisanih pravil) ali je treba listino ponovno vročiti skladno s predpisanimi pravili? 7.
8. Ali je treba plačati vročitev listine, če da, koliko? 8.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „vročitev listin“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročitvi listin“?

Označuje metodo, s katero tožilci/tožniki obvestijo stranke o zadevah, ki prihajajo na sodišče.

Pravila pojasnjujejo metode vročitve, ki jih je sprejelo sodišče.

2. Katere listine je treba uradno vročiti?

Vsako dokumentacijo, s katero se začnejo postopki na okrožnem (District Circuit Court) ali glavnem civilnem sodišču (High Court) (vključno s pritožbami z nižjega sodišča), in vsako naknadno dokumentacijo, povezano s civilnimi postopki.

3. Kdo je pristojen za vročitev listine?

Stranka, v imenu katere naj bi se izdala listina, ali oseba, ki jo pooblasti v ta namen.

4. Kako se listina v praksi običajno vroči?

Na okrožnem sodišču (District Court) se lahko vročitev sodnih pozivov za lažja kazniva dejanja opravi:

 1. s priporočeno pošto,
 2. s priporočeno pošiljko s povratnico,
 3. z osebno vročitvijo v zaprti ovojnici osebi, ki ni tista, v imenu katere naj bi se izdala listina,
 4. z osebno vročitvijo ali vročitvijo sorodniku, ki je star več kot šestnajst let in prebiva skupaj s toženo stranko.

Pri civilnih postopkih na okrožnem sodišču (Circuit Court) se skoraj vse listine vročijo s priporočeno pošto.

Pri glavnem civilnem sodišču (High Court) določa osebno vročitev poziva posamezniku za začetek postopka nalog št. 9 Sodnega reda višjih sodišč (Rules of the Superior Courts) in dovoljuje tudi neosebno vročitev, če je bil poskus osebne vročitve opravljen pravilno in s potrebno skrbnostjo. Oddelek 379 Zakona o gospodarskih družbah iz leta 1963 (Companies act 1963) določa vročitev navedenih pozivov z navadno pošto na registrirani sedež družbe. Naknadna dokumentacija se običajno vroči s priporočeno pošto. (Glej nalog 121 Sodnega reda višjih sodišč, 1986, z vsemi spremembami.)

Na vrh straniNa vrh strani

5. Kaj se zgodi v izjemnih primerih, ko osebna vročitev naslovniku ni mogoča (npr. ker ga ni doma)?

Če metoda vročitve listine s priporočeno pošto/osebno ni uspešna, lahko tožnik ali njegov zakoniti zastopnik zaprosi ustrezno sodišče za odobritev nadomestne metode vročitve, običajno z navadno pošto.

6. Ali obstaja pisni dokaz o opravljeni vročitvi listine naslovniku?

Pri okrožnem sodišču (District Court in Circuit Court), kadar se vročitev opravi s priporočeno pošto, oseba, ki je poslala pošiljko, z izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev priseže o vročitvi ne prej kot v desetih dneh po datumu, ko je poslala pošiljko, pri čemer predloži potrdilo o poslani pošiljki.

Pri višjem sodišču (High Court) oseba, ki je opravila vročitev, priseže s pisno izjavo o vročitvi, ki je potrebni dokaz za sodišče. V primeru pozivov za začetek postopka je treba za navedene pozive potrditi podatke o vročitvi v treh dneh od vročitve, na kar se mora sklicevati pisna izjava o osebni vročitvi.

7. Kaj se zgodi, če naslovnik ne prejme listine ali če je vročitev opravljena v nasprotju s predpisanimi pravili (npr. da se listina vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev listine kljub temu veljavna (npr. da se odpravijo kršitve predpisanih pravil) ali je treba listino ponovno vročiti skladno s predpisanimi pravili?

Na okrožno (District Court) ali glavno civilno sodišče (High Court) se lahko vloži zahtevek za razveljavitev kakršnega koli sklepa, kadar ni bilo sprejeto obvestilo o sodni obravnavi vročeno s priporočeno pošto.

8. Ali je treba plačati vročitev listine, če da, koliko?

Edini strošek je poštnina ali plačilo zastopnika, če ga je stranka najela.

Nadaljnje informacije

 • Sodna služba – Irska (Courts Service – Ireland English)

« Vročitev dokumentov - Splošne informacije | Irska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 16-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo