Európai Bizottság > EIH > Iratok kézbesítése > Írország

Utolsó frissítés: 22-04-2005
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Iratok kézbesítése - Írország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a gyakorlatban az „iratok kézbesítése” jogi szakkifejezés? Melyek az „iratok kézbesítésére” vonatkozó különös szabályok? 1.
2. Mely iratokat kell hivatalosan kézbesíteni? 2.
3. Ki felel az iratok kézbesítéséért? 3.
4. A gyakorlatban miként történik az iratok kézbesítése? 4.
5. Mi történik, ha kivételesen nem lehetséges a címzettnek történő közvetlen kézbesítés (például mert az nem tartózkodik otthon) 5.
6. Van írásos bizonyíték arra, hogy az iratot kézbesítették? 6.
7. Mik a következményei annak, ha a címzett valamely hiba miatt nem kapta meg az iratot, vagy az irat kézbesítése jogsértő (például azt harmadik személynek kézbesítették). Érvényes lehet-e mindazonáltal a kézbesítés (azaz lehet-e a jogsértést orvosolni) vagy az irat újbóli kézbesítését kell megkísérelni? 7.
8. Az iratok kézbesítése költséggel jár? Ha igen, ez milyen mértékű? 8.

 

1. Mit jelent a gyakorlatban az „iratok kézbesítése” jogi szakkifejezés? Melyek az „iratok kézbesítésére” vonatkozó különös szabályok?

Azon módszerre utal, amellyel a Vádlók/felperesek értesítik a bíróság elé kerülő ügyekben résztvevő feleket.

Léteznek szabályok a bíróság által elfogadott kézbesítési módok egyértelmű meghatározására.

2. Mely iratokat kell hivatalosan kézbesíteni?

Minden olyan iratot, amellyel a District Court vagy a High Court előtt eljárást kezdeményeznek (beleértve az alsóbb bíróságokról érkező fellebbezéseket is), és a polgári eljáráshoz kapcsolódó minden későbbi iratot.

3. Ki felel az iratok kézbesítéséért?

Az a fél, aki a küldemény feladójának állítja magát, vagy az általa e tekintetben felhatalmazott személy.

4. A gyakorlatban miként történik az iratok kézbesítése?

A District Court előtt az általános (kisebb) sérelmekre vonatkozó perbeidézést az alábbi módon lehet kézbesíteni:

 1. ajánlott postai küldeményként
 2. tértivevényes postai küldeményként
 3. zárt borítékban személyes átadással az attól eltérő személynek, aki a küldemény feladójának állítja magát.
 4. személyes kézbesítéssel, vagy az alperessel együtt lakó, 16 éven felüli rokonnak történő kézbesítéssel

A Circuit Court előtt folyó polgári eljárásokban gyakorlatilag minden irat kézbesítése ajánlott levélben történik.

Lap tetejeLap teteje

A felsőbírósági szabályzat High Court-ra vonatkozó 9. rendelete rendelkezik az eljárást kezdeményező perbeidézés magánszemély részére történő személyes kézbesítéséről, és megengedi a nem személyes kézbesítést is, ha megfelelő gondosságot tanúsítottak a személyes kézbesítés véghezvitelére. Az 1963. évi Társasági törvény 379. szakasza rendelkezik az említett perbeidézés rendes postai küldeményként a társaság székhelyére történő feladásáról.  A későbbi iratokat rendszerint ajánlott levélben kézbesítik. (Lásd a módosított 1986. évi felsőbírósági szabályzat 121. rendeletét)

5. Mi történik, ha kivételesen nem lehetséges a címzettnek történő közvetlen kézbesítés (például mert az nem tartózkodik otthon)

Ha nem jár sikerrel az iratok ajánlott levélben /személyesen történő kézbesítése, a felperes vagy jogi képviselője számára nyitvaáll a lehetőség, hogy a megfelelő bíróságon kérjék az alternatív kézbesítést, rendszerint normál levélpostai küldeményben.

6. Van írásos bizonyíték arra, hogy az iratot kézbesítették?

A District és Circuit Court előtt az iratok ajánlott postai küldeményként történő kézbesítése esetén a borítékot kézbesítő személy legkorábban a kézbesítést követő tizedik napon törvényes nyilatkozatot tesz, amelyben bemutatja a postai kézbesítési igazolást.

A High Court előtt a bíróság számára szükséges bizonyítékként eskü alatt tett kézbesítési nyilatkozatot kell a kézbesítést végrehajtó személynek tennie. Az eljárást kezdeményező perbeidézés esetében a kézbesítés részleteit a kézbesítéstől számított három napon belül magán a perbeidézésen igazolni kell, és a személyes kézbesítésről eskü alatt tett nyilatkozatnak erre hivatkoznia kell.

7. Mik a következményei annak, ha a címzett valamely hiba miatt nem kapta meg az iratot, vagy az irat kézbesítése jogsértő (például azt harmadik személynek kézbesítették). Érvényes lehet-e mindazonáltal a kézbesítés (azaz lehet-e a jogsértést orvosolni) vagy az irat újbóli kézbesítését kell megkísérelni?

Amennyiben a tárgyalásra szóló, ajánlott postai küldeményként megküldött értesítés kézbesítése nem történt meg, a District Court és a High Court előtt kérelmezni lehet a meghozott határozatok hatályon kívül helyezését.

8. Az iratok kézbesítése költséggel jár? Ha igen, ez milyen mértékű?

Az egyetlen költség a postára adás, illetve a meghatalmazott költsége, ha annak alkalmazására sor került.

További információk

 • Bírósági Szolgálat -Írország English

« Iratok kézbesítése - Általános információk | Írország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 22-04-2005

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság