Europeiska Kommissionen > ERN > Delgivning av handlingar > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 19-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Delgivning av handlingar - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Om man behöver sända en handling till ett land utanför EU kan man vinna tid med stöd av internationella konventioner

När man inleder ett rättsförfarande måste man översända olika handlingar till motparten och man kommer själv att få motta andra. Juridiskt kallas detta för att man delger handlingar.

Haagkonventionen från 1965 (en - fr) innehåller ett system för att översända handlingar genom de centrala myndigheter som har utsetts i de avtalsbundna länderna.

Det är de behöriga myndigheterna i bosättningsstaten som översänder de handlingar, som man skall skicka till utlandet, till de centrala myndigheter som har blivit utsedda i det berörda landet, och som ansvarar för att dessa delges mottagaren. De centrala myndigheterna får inte kräva att några ytterligare formaliteter skall uppfyllas, t.ex. genom lagstiftning. Konventionen hindrar inte de avtalsbundna länderna från att upprätta eller godkänna system som är ännu enklare, till exempel att handlingar skall kunna översändas till mottagaren per post.

Det system som införts genom Haagkonventionen är tillämpligt då man behöver översända handlingar till ett land som inte är medlem i EU eller till Danmark.

Österrike har inte undertecknat denna konvention.

När det däremot gäller förhållandet mellan medlemsstaterna av EU, bortsett från Danmark, har konventionen ersatts av förordningen av den 29 maj 2000 om delgivning av handlingar och andra typer av rättshandlingar inom området privaträtt.

Slutligen finns det olika bilaterala avtal mellan medlemsstater och länder utanför EU, och hänvisning till dessa finns på de berörda medlemsstaternas webbsidor.

Referensdokument

 • Haagkonventionen från 1965 en - fr (Haagkonferensen om internationell privaträtt)
 • Rådets Förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

« Delgivning av handlingar - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 19-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket