Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 19-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Internationaal recht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Indien u een stuk buiten de Unie moet bezorgen, kunnen internationale verdragen u tijd doen besparen.

Als u bij een gerechtelijke procedure betrokken bent, zult u verscheidene stukken moeten doen toekomen aan de tegenpartij en zult u er zelf ook ontvangen. In juridische termen heet dat de betekening of kennisgeving van stukken.

Het Verdrag van Den Haag van 1965 (en - fr) voorziet in een systeem voor het verzenden van stukken via centrale autoriteiten die door elk van de ondertekenende partijen worden aangewezen.

De bevoegde autoriteiten van het land waar u verblijft, verzenden de stukken die u in het buitenland moet bezorgen aan de centrale autoriteit die door de betrokken staat is aangewezen; deze zorgt ervoor dat ze aan de geadresseerde worden betekend of ter kennis gebracht. De centrale autoriteiten mogen geen enkele bijkomende formaliteit, zoals een legalisatie, verlangen.

Het verdrag staat niet eraan in de weg dat de verdragsluitende staten nog eenvoudiger systemen invoeren of aanvaarden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om het stuk rechtstreeks via de post aan de geadresseerde toe te zenden.

Het systeem van het Verdrag van Den Haag is van toepassing indien u stukken moet bezorgen in een land dat geen lid is van de Europese Unie, of in Denemarken.

Oostenrijk is geen partij bij dit verdrag.

Voor de betrekkingen tussen de lidstaten van de Europese Unie onderling, behalve Denemarken, is dit verdrag echter vervangen door de verordening van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken.

Tenslotte bestaan er verschillende bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen, waarnaar wordt verwezen op de bladzijden van de betrokken lidstaten.

Referentiedocumenten

 • Verdrag van Den Haag van 1965 (en - fr)
 • Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk