Európai Bizottság > EIH > Iratok kézbesítése > Nemzetközi jog

Utolsó frissítés: 05-03-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Iratok kézbesítése - Nemzetközi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


Ha Önnek az Unión kívülre kell iratot küldenie, egyes nemzetközi egyezmények ismeretében időt takaríthat meg.

Ha Ön bírósági eljárás részesévé válik, akkor különféle iratokat kell küldenie a jogvitában résztvevő másik félnek, illetve iratokat kap majd tőle. Jogi nyelven: iratokat kell kézbesítenie.

Az 1965. évi Hágai Egyezmény English - français állapítja meg az iratoknak az egyes szerződő felek által kijelölt központi hatóságokon keresztül történő továbbítására vonatkozó rendszert.

E rendszer értelmében a külföldre továbbítandó iratokat az Ön lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a kérdéses állam által kijelölt központi hatósághoz, amely utóbbi hatóság kézbesíti ezeket a címzettnek. A központi hatóság további alakiságokat – például hitelesítést – nem írhat elő.

Az egyezmény nem érinti a szerződő államok arra vonatkozó jogát, hogy egyszerűbb rendszerekről rendelkezzenek vagy hogy ilyeneket fogadjanak el, például az iratoknak a címzetthez közvetlenül, postán történő megküldésének lehetőségét illetően.

A Hágai Egyezmény rendelkezései akkor alkalmazandók, ha Önnek az Európai Unión kívüli országba vagy Dániába kell iratot küldenie.

Ausztria nem részes fele az egyezménynek.

Azonban Dánián kívül az EU-tagállamok tekintetében az egyezmény helyébe a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i rendelet lépett.

Végül a tagállamok és a harmadik országok között különféle kétoldalú egyezmények vannak hatályban, amelyekre az adott tagállam oldalán történik hivatkozás.

Referenciadokumentumok

 • 1965. november 15-i Hágai Egyezmény English - français a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről
 • A Tanács 2000. május 29-i 1348/2000/EK rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről

« Iratok kézbesítése - Általános információk | Nemzetközi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 05-03-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság