Euroopa Komisjon > EGV > Dokumentide kätteandmine > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 05-03-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Dokumentide kätteandmine - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Kui dokumendid tuleb saata väljapoole Euroopa Liitu, võivad teie aega säästa rahvusvahelised konventsioonid.

Kohtumenetluse käigus tuleb mõlemal vaidluse poolel saata vastaspoolele mitmeid dokumente. Seda nimetatakse õiguskeeles dokumentide kättetoimetamiseks.

1965. aasta Haagi konventsiooniga English - français nähti ette kord dokumentide edastamiseks lepinguosaliste määratud keskasutuste kaudu.

Selle korra kohaselt edastavad teie elukoha liikmesriigi pädevad asutused dokumendid, mis tuleb välismaale saata, kõnealuse liikmesriigi määratud keskasutusele, mis on kohustatud need edastama adressaadile. Keskasutus ei tohi nõuda mingeid täiendavaid vorminõudeid, näiteks legaliseerimist.

 Konventsioon ei takista lepinguosalistel riikidel näha ette või võtta vastu lihtsamat korda, nt võimalust saata dokumendid adressaatidele otse posti teel.

Haagi konventsioonis ettenähtud korda kohaldatakse dokumentide saatmisel riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, või Taani.

Austria ei ole konventsiooniga ühinenud.

Liikmesriikide – välja arvatud Taani – puhul on konventsioon siiski asendatud 29. mai 2000. aasta määrusega tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmise kohta.

Liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel on sõlmitud kahepoolseid lepinguid, millele on viidatud asjaomaste liikmesriikide lehekülgedel.

Allikad

 • 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsioon English - français tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kätteandmise kohta.
 • Nõukogu 29. mai 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta.

« Dokumentide kätteandmine - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 05-03-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik