Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων

Τελευταία ενημέρωση: 04-11-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Η διαβίβαση μιας δικαστικής πράξης δεν συνίσταται απλώς και μόνο στην αποστολή της με το ταχυδρομείο.

Αν έχετε εμπλακεί σε δίκη, οπωσδήποτε θα διαβιβάσετε διάφορα έγγραφα στον αντίδικο και θα λάβετε από αυτόν άλλα. Κατά τη νομική ορολογία, θα πρέπει να επιδώσετε ή να κοινοποιήσετε πράξεις.

Το κλητήριο θέσπισμα είναι κατά κανόνα η πρώτη από τις πράξεις αυτές, με την οποία γνωστοποιείται στον αντίδικο η έναρξη της διαδικασίας.

Ωστόσο, μπορούν να υπάρξουν και άλλες πράξεις κατά τα διάφορα στάδια της δίκης, όπως οι προσφυγές, τα υπομνήματα αντικρούσεως, οι διαταγές πληρωμών κλπ. Στο τέλος της δίκης, οι αποφάσεις των δικαστών επιδίδονται στους διαδίκους.

Εξάλλου, πρέπει επίσης να διαβιβάζονται διάφορες εξώδικες πράξεις, για παράδειγμα οι συμβολαιογραφικές πράξεις.

Σε όλα τα κράτη μέλη, υπάρχουν κανόνες που στόχο έχουν να εξασφαλίζουν την ορθή διαβίβαση των εν λόγω πράξεων στους διαδίκους, περιβάλλοντας την κοινοποίηση ή την επίδοση με ορισμένες διατυπώσεις.

Σε ορισμένα κράτη μέλη, το ίδιο το δικαστήριο είναι εκείνο που ασχολείται με τη διαβίβαση των πράξεων. Σε άλλα, πρέπει εσείς οι ίδιοι να αναλάβετε την πρωτοβουλία.

Οι τρόποι διαβίβασης των πράξεων αυτών επίσης είναι δυνατόν να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, είτε πρόκειται για παράδειγμα για την υποχρέωση ιδιόχειρης επίδοσης ή για την άδεια χρησιμοποίησης της ταχυδρομικής οδού.

Το κόστος των διατυπώσεων αυτών επίσης κυμαίνεται σε μεγάλο βαθμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος αυτό μπορεί να καλυφθεί από το ευεργέτημα πενίας για τα πρόσωπα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα έξοδα της δίκης.

Κάνοντας κλικ στις σημαίες των κρατών μελών, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα επίδοσης και κοινοποίησης των πράξεων στα εν λόγω κράτη.

Αν πρέπει να διαβιβάσετε πράξεις σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της κατοικίας σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός του 2000 θεσπίζει διαδικασίες που εφαρμόζονται για να μην χάνετε χρόνο. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «κοινοτικό δίκαιο».

Επίσης, υπάρχει μία διεθνής σύμβαση του 1965, η οποία ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων κρατών που είναι μέρη της σύμβασης αυτής. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «διεθνές δίκαιο», θα βρείτε αναλυτικότερα στοιχεία για το θέμα αυτό.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 04-11-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο