Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Somija

Pēdējo reizi atjaunots: 08-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Somija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praksē nozīmē jēdziens “dokumentu izsniegšana“? Kāpēc pastāv īpašs regulējums tieši par dokumentu izsniegšanu? 1.
2. Kādi dokumenti ir izsniedzami noteiktā kārtībā? 2.
3. Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu? 3.
4. Kādā veidā dokumenti parasti tiek izsniegti? 4.
5. Kas notiek tādos gadījumos, kad dokumentus nav iespējams izsniegt adresātam (piem., adresāta nav mājās)? 5.
6. Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par dokumentu izsniegšanu? 6.
7. Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus, vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešajai personai)? 7.
8. Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja, jā, tad cik? 8.

 

1. Ko praksē nozīmē jēdziens “dokumentu izsniegšana“? Kāpēc pastāv īpašs regulējums tieši par dokumentu izsniegšanu?

Ar dokumentu izsniegšanu saprot dokumentu izsniegšanu konkrētai personai tādā kārtībā, kā to paredz likums. Tiesas dokumentu izsniegšanas mērķis ir nodrošināt, ka dokumenti patiešām tika izsniegti personai un ka par to ir iespējams pārliecināties

2. Kādi dokumenti ir izsniedzami noteiktā kārtībā?

Šādi dokumenti parasti ir ar tiesas procesu saistīti dokumenti, kā pavēste un tiesiskās palīdzības lūgums par liecības iegūšanu. Noteikumi par dokumentu izsniegšanu noteiktā kārtībā var attiekties ne tikai uz tiesu dokumentiem, bet arī uz citiem dokumentiem, piemēram, uz testamentiem.

3. Kas ir atbildīgs par dokumentu izsniegšanu?

Izšķirot strīdu tiesā, tiesas dokumentu izsniegšana parasti ir tiesas pienākums. Tiesa var pēc procesā iesaistītās personas lūguma uzticēt dokumentu izsniegt šai personai, ja tiesa redz tam pamatotu iemeslu.

Citos gadījumos par dokumentu izsniegšanu atbild tās personas, kuras ir ieinteresētas izsniegt attiecīgos dokumentus.

4. Kādā veidā dokumenti parasti tiek izsniegti?

Kad, izšķirot strīdu tiesā, dokumentu izsniegšanu veic tiesa, dokumenti pamatā tiek izsniegti pa pastu. Ierakstīta vēstule var tikt nosūtīta pa pastu ar uzaicinājumu ierasties to saņemt attiecīgā pasta nodaļā vai tieši mājās, kur aploksnē esošais saņemšanas apliecinājums ir jāatgriež atpakaļ tiesā. Citi tiesas dokumenti, izņemot pavēsti, tiek izsniegti, tos nosūtot pa pastu kā parastu vēstuli uz adresi, par kuru ieinteresētā persona ir paziņojusi tiesai. Ja pastāv iespēja, ka dokumentu izsniegšana pa pastu nebūs veiksmīga, vai ja dokumentu izsniegšana ir uzticēta procesā iesaistītajai ieinteresētajai personai, dokumentu izsniegšanu veic tiesu izpildītājs („haastemies”).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Citu dokumentu, kas nav saistīti ar tiesas procesu, izsniegšanu veic  tiesu izpildītājs pēc iestādes vai privātpersonas lūguma.

5. Kas notiek tādos gadījumos, kad dokumentus nav iespējams izsniegt adresātam (piem., adresāta nav mājās)?

Civillietās tiesas pavēste var tikt izsniegta tādējādi, ka dokumentu saņem šim nolūkam pilnvarota persona. Ja tiesvedības procesa laikā lietā ir nepieciešams izsniegt citus dokumentus, izņemot tiesas pavēstes, un personu, kurai dokumenti ir adresēti, lietā pārstāv pārstāvis, tad dokumenti var tikt izsniegti pārstāvim. Dokuments, ar kuru persona ir personīgi lūgta ierasties tiesā vai citādi pieprasīta veikt kādas noteiktas darbības, vienmēr ir izsniedzams attiecīgajai personai.

Ja persona, kuras dzīvesvieta Somijā ir zināma, izvairās no dokumentu izsniegšanas, tiesu izpildītājs var izsniegt dokumentus veidā, ko mēdz saukt par „dokumentu izsniegšanas aizvietošanu”. Šādā gadījumā dokumenti tiek izsniegti personai, ar kuru adresātam ir kopīga mājsaimniecība un kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, vai, ja saņēmējam ir uzņēmums, to var izsniegt kādam viņa pakļautībā esošajam darbiniekam. Ja nav iespējams izsniegt dokumentus šādām personām, tad izsniedzamos dokumentus nodod policijā, par ko tiesu izpildītājs pa pastu paziņo adresātam.

Ja nav pieejama informācija par saņēmēja atrašanās vietu, tiesai ir pienākums publiski izziņot par dokumentu izsniegšanu. Šādā gadījumā paziņojums tiek izsludināts oficiālā laikrakstā un pēc tiesas ieskata paziņojums var tikt izsludināts arī kādā laikrakstā. Papildus tam izsniedzamos dokumentus izliek pie tiesas ziņojuma dēļa visiem redzamā vietā.

6. Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par dokumentu izsniegšanu?

Tiesu izpildītājs izsniedz apliecinājumu par viņa veikto dokumentu izsniegšanu. Šāds apliecinājums arī tiek izsniegts, ja dokumentus izsniedz pa pastu.

7. Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus, vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešajai personai)?

Ja dokumentu izsniegšana nav izpildīta pareizi un attiecīgā persona neierodas tiesā vai arī nav sniegusi tiesai rakstveida atbildi, dokumentu izsniegšana ir jāveic atkārtoti. Gadījumos, ja kļūda ir maznozīmīga, atkārtota dokumentu izsniegšana nav nepieciešama.

Ja attiecīgā persona iesniedz prasību par nepienācīgu dokumentu izsniegšanu, lietas izskatīšana tiek atlikta, izņemot gadījumus, kad tas netiek uzskatīts par nepieciešamu pieļauto kļūdu maznozīmīguma dēļ.

8. Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja, jā, tad cik?

Dokumentu izsniegšana, ko veic tiesu izpildītājs, maksā EUR 25.

Par tiesas veiktu dokumentu izsniegšanu maksa netiek prasīta. Maksa netiek prasīta arī par dokumentu izsniegšanu ārvalsts iestādēm tiesiskās sadarbības ceļā. Vienlaikus likums paredz arī citus izņēmumus, kad dokumentu izsniegšana tiek veikta bez  maksas.

Cita informācija

 • Dokumentu izsniegšana ārvalstīs English - suomi - svenska (Tieslietu Ministrija)

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Somija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 08-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste