Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Danija

Naujausia redakcija: 06-04-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Danija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisės terminas „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės? 1.
2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai? 2.
3. Kas atsakingas už dokumento įteikimą? 3.
4. Kaip dokumentas paprastai įteikiamas? 4.
5. Ar yra alternatyvių dokumentų įteikimo būdų? 5.
6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo gautas arba įteiktas? 6.
7. Kas atsitinka, jeigu adresatas dokumento negauna arba dokumentas buvo įteiktas neteisingai? Ar, nepaisant to, dokumento įteikimas galioja ar dokumentą reikia įteikti iš naujo? 7.
8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, jeigu taip, tai kiek? 8.

 

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisės terminas „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės?

Dokumentų įteikimas iš tikrųjų reiškia, kad dokumentas siunčiamas arba perduodamas asmeniui, kuriam jį ketinama įteikti, ir kad turima įrodymų, patvirtinančių, jog adresatas gavo dokumentą, arba kad buvo laikomasi įteikimą reglamentuojančių teisės nuostatų. Dokumentų įteikimo taisyklių tikslas – užtikrinti teismams, kad dokumentas pasiekė savo adresatą. Pagrindines dokumentų įteikimo taisykles galima rasti Teisingumo vykdymo įstatyme.

2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Civilinėse bylose turi būti įteikiami visi pranešimai apie procesinius veiksmus, išskyrus atvejus, kai Teisingumo vykdymo įstatyme nustatyta kitaip. Visų pirma atsakovams turi būti įteikti šaukimai į teismą. Įteikimo tikslas – užtikrinti, kad atsakovas turėtų galimybę susipažinti su ieškovo ieškiniu ir jo pagrindais.

Be to, dokumentai įteikiami tik įstatyme konkrečiai nurodytais atvejais. Pavyzdžiui, kreditoriaus reikalavimas paskelbti apie skolininko bankrotą turi būti įteiktas skolininkui.

Teismo sprendimai ir nutartys civilinėse bylose nėra įteikiami. Jeigu bylos šalis nedalyvauja priimant teismo sprendimą arba nutartį, jai išsiunčiama teismo sprendimo kopija.

3. Kas atsakingas už dokumento įteikimą?

Teismai atsakingi už pranešimų apie procesinius veiksmus įteikimą.

viršųviršų

4. Kaip dokumentas paprastai įteikiamas?

Dokumento įteikimo būdą nustato konkretus bylą nagrinėjantis teismas. Dokumentai gali būti įteikiami trim skirtingais būdais: laišku, per paštą arba per antstolį. Laišku atitinkamai šaliai siunčiamos arba perduodamos dvi vienodos įteikiamo dokumento kopijos ir kartu prašoma, kad šalis patvirtintų vienos kopijos gavimą ir grąžintų ją teismui. Įteikiant per paštą dokumentas siunčiamas registruotu laišku, o antstolio atveju adresatui dokumentą įteikia antstolis. Jeigu adresato nėra, dokumentas, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti įteikiamas asmenims, gyvenantiems adresato namuose, arba darbdaviui ar jo darbuotojui.

5. Ar yra alternatyvių dokumentų įteikimo būdų?

Be įteikimo laišku, per paštą arba per antstolį, tam tikromis aplinkybėmis dokumentas gali būti įteikiamas apie jį pranešant oficialiajame leidinyje.

Šis dokumentų įteikimo būdas gali būti taikomas, jeigu nustatoma, kad adresatas Danijoje neturi gyvenamosios, buvimo arba darbo vietos. Dokumentai taip pat gali būti įteikiami apie juos paskelbiant oficialiajame leidinyje, jeigu adresatas gyvena užsienyje, o atitinkamos užsienio valdžios institucijos atsisako įteikti dokumentus arba jų neįteikia.

6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo gautas arba įteiktas?

Įteikiant per paštą išduodamas patvirtinimas, kad adresatas gavo dokumentą. Kai įteikia antstolis, jis surašo dokumentą, įrodantį, kad dokumentas įteiktas adresatui. Kai dokumentas įteikiamas siunčiant laišką, gavimo įrodymas yra adresato pasirašyta ir grąžinta dokumento kopija.

7. Kas atsitinka, jeigu adresatas dokumento negauna arba dokumentas buvo įteiktas neteisingai? Ar, nepaisant to, dokumento įteikimas galioja ar dokumentą reikia įteikti iš naujo?

Jeigu nagrinėjantis bylą teismas konstatuoja, kad šaukimas į teismą nebuvo įteiktas numatytam asmeniui arba įteiktas netinkamai, negalima priimti sprendimo už akių, jei atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį arba nedalyvauja teismo posėdyje. Tokiu atveju byla turi būti atidėta, kad šaukimas į teismą būtų įteiktas teisingai, arba nutraukta.

Jeigu dokumentas, kurį reikia įteikti, pateko į adresato rankas, įteikimas laikomas įvykusiu, net jeigu dokumentai įteikti ne pagal Teisingumo vykdymo įstatyme nustatytas dokumentų įteikimo taisykles.

8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, jeigu taip, tai kiek?

Civilinėse bylose žyminis mokestis mokamas, kai teismams pareiškiamas ieškinys. Šio mokesčio dydis paprastai apskaičiuojamas remiantis ginčo verte. Atskiro mokesčio už dokumentų įteikimą nėra.

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Danija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-04-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė