Európai Bizottság > EIH > Iratok kézbesítése > Ciprus

Utolsó frissítés: 21-06-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Iratok kézbesítése - Ciprus

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a gyakorlatban az „iratkézbesítés” jogi fogalma? 1.
2. Mely iratokat kell formálisan kézbesíteni? 2.
3. Ki felel egy irat kézbesítéséért? 3.
4. Hogyan kézbesítik általában a gyakorlatban az iratokat? 4.
5. Mi történik, ha kivételes esetben nem lehet magának a címzettnek kézbesíteni? 5.
6. Van-e írásbeli elismervény az iratok kézbesítéséről? 6.
7. Mi történik, ha valamilyen probléma miatt a címzett nem kapja meg az iratot vagy a kézbesítés jogszerűtlenül történik (pl. az iratot harmadik személynek kézbesítik)? 7.
8. Kell-e fizetni az iratkézbesítésért, és ha igen, mennyit? 8.

 

1. Mit jelent a gyakorlatban az „iratkézbesítés” jogi fogalma?

A gyakorlatban az iratkézbesítés bírósági és más iratok természetes vagy jogi személyeknek való kézbesítését jelenti a hatályos jogszabályok szerinti eljárással összhangban.

Miért vannak egyedi szabályok az „iratkézbesítés”-re vonatkozóan?

Azért vannak egyedi iratkézbesítési szabályok, hogy megállapítsák a bíróságok által elfogadott kézbesítési módszert és hogy megvédjék az érintett személyeket, ha a szabályokat megsértik.

2. Mely iratokat kell formálisan kézbesíteni?

A vádiratokat, kereseteket, fellebbezéseket, jogi iratokat, minden bírósági iratot, minden olyan iratot, amelyet a bíróság kézbesíteni rendel és minden olyan iratot, melynek kézbesítését a hatályos jogszabályok előírják.

3. Ki felel egy irat kézbesítéséért?

Az iratokat a Legfelsőbb Bíróság által a polgári eljárásrend rendelkezéseinek megfelelően kézbesítésre megfelelően felhatalmazott magánkézbesítők kézbesítik. A bíróságnál a 2. pontban hivatkozottak szerint iratokat benyújtó peres fél választja ki a kézbesítőt, és felel az iratok kézbesítéséért.

4. Hogyan kézbesítik általában a gyakorlatban az iratokat?

A kézbesítés az alábbiak szerint történik:

 1. személyes kézbesítés az érintett személy részére kézbesítő által;
 2. faxon;
 3. külföldi kézbesítés esetén postán, borítékban, kétszeresen ajánlva vagy más módon, az ügyben hozott bírósági határozatot követően.

Az idézés vagy értesítés kézbesítése az érintett személy lakcímére történik, vagy amennyiben nem adták meg a kézbesítési címet, a személy utolsó ismert vagy szokásos tartózkodási helyére.

Lap tetejeLap teteje

A kiskorúaknak, szellemi fogyatékkal élő személyeknek, gondnokság alatt álló személyeknek, jogi személyeknek történő kézbesítésre külön rendelkezések alkalmazandók (polgári eljárásrend 5. rendelkezése).

5. Mi történik, ha kivételes esetben nem lehet magának a címzettnek kézbesíteni?

Ha a kézbesítés a fenti 4. pont szerint nem teljesíthető, a bíróságnál újabb kézbesítés iránti kérelem nyújtható be.

6. Van-e írásbeli elismervény az iratok kézbesítéséről?

Az iratkézbesítést vagy ennek nem teljesíthetőségét nyilvántartásba veszik a felhatalmazott kézbesítők. Emellett a kézbesítő a polgári eljárásrendben megállapított tartalommal bíró formanyomtatványon eskü alatt tett nyilatkozatban megerősíti az iratkézbesítést.

Ha a kézbesítés faxon történik, az irat küldésének igazolását benyújtják az illetékes bíróság hivatalánál.

7. Mi történik, ha valamilyen probléma miatt a címzett nem kapja meg az iratot vagy a kézbesítés jogszerűtlenül történik (pl. az iratot harmadik személynek kézbesítik)?

A téves kézbesítés megsemmisíthető az erre irányuló kérelem nyilvántartásba vételét követően. Ehhez hasonlóan, ha egy bírósági ítéletet téves kézbesítést követően hoznak, az ítélet megsemmisítésére irányuló kérelem nyújtható be.

8. Kell-e fizetni az iratkézbesítésért, és ha igen, mennyit?

Valamennyi, bírósági eljárási szabályzattal vagy törvénnyel összhangban kézbesítendő iratot csak a polgári eljárásrend alapján megállapított díj megfizetését követően kézbesítenek. További 2,50 CYP. 0,50–6,50 CYP összegű díjat számolnak fel a bírósági kézbesítés távolságától függően.

« Iratok kézbesítése - Általános információk | Ciprus - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 21-06-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság