Euroopan komissio > EOV > Asiakirjojen tiedoksianto > Kypros

Uusin päivitys: 21-06-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asiakirjojen tiedoksianto - Kypros

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä tiedoksianto käytännössä tarkoittaa? 1.
2. Mitkä asiakirjat on annettava todisteellisesti tiedoksi? 2.
3. Kuka huolehtii asiakirjan tiedoksiannosta? 3.
4. Miten asiakirja yleensä annetaan tiedoksi? 4.
5. Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei voida poikkeuksellisesti antaa vastaanottajalle henkilökohtaisesti tiedoksi? 5.
6. Laaditaanko tiedoksiannosta kirjallinen todistus? 6.
7. Mitä tapahtuu, jos asiakirjan vastaanottaja ei saa asiakirjaa tai jos tiedoksianto on tapahtunut säännösten vastaisesti (se on esimerkiksi annettu kolmannelle osapuolelle)? 7.
8. Maksaako asiakirjan tiedoksianto? Jos maksaa, niin kuinka paljon? 8.

 

1. Mitä tiedoksianto käytännössä tarkoittaa?

Käytännössä asiakirjojen tiedoksianto tarkoittaa tuomioistuimen asiakirjojen ja muiden asiakirjojen toimittamista luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti.

Miksi asiakirjojen tiedoksiantoa varten on erityisiä sääntöjä?

Asiakirjojen tiedoksiantoa koskevilla erityissäännöksillä vahvistetaan tuomioistuinten hyväksymä tiedoksiantomenettely ja suojataan asianomaisten henkilöiden asema siinä tapauksessa, että sääntöjä rikotaan.

2. Mitkä asiakirjat on annettava todisteellisesti tiedoksi?

Syytekirjelmät, kanteet, muutoksenhakuasiakirjat, oikeudelliset asiakirjat, kaikki oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat, kaikki asiakirjat, jotka tuomioistuin määrää tiedoksiannettavaksi, ja kaikki asiakirjat, joiden tiedoksiannosta säädetään voimassa olevassa lainsäädännössä.

3. Kuka huolehtii asiakirjan tiedoksiannosta?

Asiakirjojen tiedoksiannosta huolehtivat yksityiset haastemiehet, joilla on tehtävään korkeimman oikeuden antama valtuutus siviiliprosessilain mukaisesti. Asianosainen, joka jättää edellä 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat tuomioistuimeen, valitsee haastemiehen ja on vastuussa asiakirjojen tiedoksiannosta.

4. Miten asiakirja yleensä annetaan tiedoksi?

Asiakirjat annetaan tiedoksi

 1. kyseiselle henkilölle henkilökohtaisesti haastemiehen välityksellä,
 2. faksitse,
 3. jos kyse on ulkomailla olevasta vastaanottajasta, postitse kaksinkertaisesti kirjattuna tai muulla tavoin se jälkeen, kun tuomioistuin on antanut päätöksen asiasta.

Haasteet tai ilmoitukset annetaan tiedoksi kyseisen henkilön tiedoksiantoa varten antamaan osoitteeseen, tai jos henkilön tiedoksianto-osoitetta ei ole annettu, henkilön viimeisimpään tiedossa olevaan tai tavanomaiseen kotisoitteeseen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Erikoissäännöksissä säädetään asiakirjojen tiedoksiannosta alaikäisille, kehitysvammaisille, holhouksen alaisille henkilöille ja oikeushenkilöille (siviiliprosessia koskevan lain 5 §).

5. Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei voida poikkeuksellisesti antaa vastaanottajalle henkilökohtaisesti tiedoksi?

Jos asiakirjaa ei voida antaa tiedoksi edellä 4 kohdassa esitetyllä tavalla, tuomioistuimeen voidaan jättää sijaistiedoksiantoa koskeva hakemus.

6. Laaditaanko tiedoksiannosta kirjallinen todistus?

Asiakirjan tiedoksianto tai tieto siitä, ettei asiakirjaa ole kyetty antamaan tiedoksi, kirjataan valtuutettujen haastemiehien pitämään rekisteriin. Lisäksi haastemies vahvistaa asiakirjojen tiedoksiannon valaehtoisessa lausunnossa, joka laaditaan lomakkeelle, jonka sisältö määritetään siviiliprosessia koskevassa laissa.

Jos asiakirja annetaan tiedoksi faksitse, toimivaltaisen tuomioistuimen rekisteriin kirjataan todistus asiakirjan lähettämisestä.

7. Mitä tapahtuu, jos asiakirjan vastaanottaja ei saa asiakirjaa tai jos tiedoksianto on tapahtunut säännösten vastaisesti (se on esimerkiksi annettu kolmannelle osapuolelle)?

Säädöstenvastaisesti suoritettu asiakirjan tiedoksianto voidaan kumota sen jälkeen, kun asiasta tehty hakemus on kirjattu. Jos tuomioistuin on antanut päätöksensä säännöstenvastaisesti suoritetun tiedoksiannon jälkeen, voidaan tehdä tuomionpurkuhakemus.

8. Maksaako asiakirjan tiedoksianto? Jos maksaa, niin kuinka paljon?

Kaikki asiakirjat, jotka on annettava tiedoksi tuomioistuimen sääntöjen tai lainsäädännön mukaisesti, annetaan tiedoksi tuomioistuimen kautta vasta sen jälkeen, kun tiedoksiannosta on maksettu siviiliprosessia koskevan lain perusteella vahvistettu maksu. Maksu on 2,50 Kyproksen puntaa. Maksuun lisätään 0,50–6,50 Kyproksen punnan suuruinen lisämaksu, joka riippuu tiedoksiannon vastaanottajan ja tuomioistuimen välisestä etäisyydestä.

« Asiakirjojen tiedoksianto - Yleistä | Kypros - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 21-06-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta