Evropska komisija > EPM > Vročitev dokumentov > Avstrija

Zadnja sprememba: 22-04-2005
Natisni Dodaj med priljubljene

Vročitev dokumentov - Avstrija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni termin „vročitev listin“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o vročanju listin? 1.
2. Katere listine je potrebno formalno vročiti? 2.
3. Kdo je pristojen za vročitev listine? 3.
4. Na kakšen način se listina praviloma vroči v praksi? 4.
5. Kaj se zgodi v primerih, ko osebna vročitev naslovniku ni mogoča (npr. če ga ni doma)? 5.
6. Ali obstaja pisno dokazilo o opravljeni vročitvi listine naslovniku? 6.
7. Kaj se zgodi v primerih, ko naslovnik ne prejme listine ali ko je vročitev opravljena v nasprotju s predpisanimi pravili (npr. če je listina vročena tretji osebi)? 7.
8. Ali je potrebno za vročitev listine plačati, in koliko? 8.

 

1. Kaj pomeni termin „vročitev listin“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o vročanju listin?

Vročitev pomeni v skladu z zakonom storjena in v zapisnik zapisana predaja listine prejemniku, tako da ta to lahko vzame na znanje. Ker je vednost o obstoju sodnega postopka, njegovi vsebini in izidu nujen pogoj za varstvo pomembnih pravic prizadetega, za vročitev veljajo posebna pravila.

2. Katere listine je potrebno formalno vročiti?

Na poseben način – dokazljivo in osebno – se vročijo pomembne listine sodnega postopka: tožbe in sodne odločbe ter vse listine, katerih vročitev sproži rok ali posebno pravno posledico, ki jo je po uradni dolžnosti treba upoštevati.

3. Kdo je pristojen za vročitev listine?

Listine se ponavadi vročijo po pošti, pod posebnimi pogoji pa tudi po delavcu sodišča ali občine.

4. Na kakšen način se listina praviloma vroči v praksi?

Načinov vročitve je več in se ravnajo po vrsti listine, ki jo je treba vročiti. Včasih med različnimi možnostmi vročitve izbere sodišče. Kot možnosti vročitve se upoštevajo vročitev po pošti ali sodnem uslužbencu, vročitev z javnim razglasom (oklic, obvestilo), vročitev izključno prejemniku, lastnoročna vročitev prejemniku ali posebnemu poštnemu pooblaščencu in vročitev prejemniku ali nadomestnemu prejemniku. Vročitev zaprtemu krogu udeležencev je pod določenimi pogoji možna tudi s pomočjo elektronskih medijev.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Kaj se zgodi v primerih, ko osebna vročitev naslovniku ni mogoča (npr. če ga ni doma)?

Če je prejemnik odsoten, ga je glede na vrsto vročitve treba obvestiti o neuspelem poskusu vročitve in ponovnem poskusu vročitve. Listino je mogoče dvigniti na pošti ali na sodišču, pošiljko se lahko izroči nadomestnemu prejemniku ali pa ponovno vroči prejemniku na drugem naslovu.

6. Ali obstaja pisno dokazilo o opravljeni vročitvi listine naslovniku?

Praviloma se vročitev izvede brez posebnega potrdila. Listine, katerih vročitev sproži rok ali posebno pravno posledico, se vroča s pisnim potrdilom (povratnico), ki jo vročitelj izpolni in skupaj s prejemnikom podpiše ter jo preda sodišču.

7. Kaj se zgodi v primerih, ko naslovnik ne prejme listine ali ko je vročitev opravljena v nasprotju s predpisanimi pravili (npr. če je listina vročena tretji osebi)?

Če vročitev ni bila opravljena po predpisih, je ta neveljavna in jo je treba ponoviti. Vendar pa nekateri predpisi ne urejajo ali ne varujejo osebnih pravic prejemnika, ampak gre zgolj za predpise sodišča. Kršitev – kar zadeva veljavnost vročitve – ostane brez posledic. Tudi drugače je možno, če nastopijo nadaljnje okoliščine, – predhodno neveljavno – vročitev popraviti. To se zgodi, če je na drugačen način dosežen namen vročitve in so izpolnjene pravice prejemnika.

8. Ali je potrebno za vročitev listine plačati, in koliko?

Normalna vročitev po pošti je v okviru postopka poravnana pavšalno s plačilom sodnih taks. Če zaradi posebne vročitve nastanejo dodatni stroški, so ti po pravilih o povračilu stroškov povrnjeni.

Nadaljnje informacije

Zakonska pravila o vročitvi (Zakon o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj, Zakon o pravdnem postopku, pravilnik) je na voljo na pravno-informacijskem sistemu RIS Deutsch.

« Vročitev dokumentov - Splošne informacije | Avstrija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 22-04-2005

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo